Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Inteligencia vo vesmíre


Píšem knihu a dám sem malý úrivok z nej.

 

Inteligencia vo vesmíre

 

Nekonečnosť vesmíru má aj iné dôsledky. Tým dôsledkom je aj to, že musíme pochopiť, že vo vesmíre sa nachádza nekonečne veľa civilizácií a sú v podstate nesmierne vyspelé a ďaleko pred nami v úrovni techniky. Pravdepodobne aj keby bytosti v našej galaxií žili desaťtisíce rokov, tak by neboli schopné za život vidieť všetku krásu našej galaxie a obývaných planét, nehovoriac o tom, že je nekonečné množstvo galaxií a inteligentné bytosti vo vesmíre sú schopné žiť večne a nekonečne dlho spoznávať nekonečný vesmír. Musíme tiež pochopiť to, že človek je v podstate biologický počítač, ktorý je možné nasimulovať aj s vedomím a nekonečne dlho ho uchovať a rozvíjať. A verím tomu že táto technika je v našom vesmíre už dávno zvládnutá. Vesmír je nekonečne starý. V tom prípade bolo dosť času na to aby sa vo vesmíre vyvinuli mnohé civilizácie, ktoré s vyspelou technikou už existujú milióny i miliardy rokov. Je preto pravdepodobné že ich technický vývoj dosiahol taký pokrok, že prekonali smrteľnosť. Všetko vo vesmíre dáva presnú logiku a dá sa logicky vysvetliť. Logicky vysvetliť sa dá aj vedecký pokrok a logické sú aj túžby vyspelej inteligencie. Vyspelá inteligencia túži po poznaní, nových skúsenostiach a večnom spoznávaní. Je to túžba po zdokonaľovaní a pokroku. Logické preto je, že vyspelá inteligencia túži po zachovaní svojej existencie a po čo najrýchlejšom pokroku. Pokrok sa dá dosiahnuť spoluprácou, získavaním a uchovaním vedomostí. Preto je veľmi pravdepodobné že vyspelé civilizácie vo vesmíre vytvorili prostriedky, ktoré sú schopné zaznamenať akýkoľvek vedecký i prírodný pokrok. Keď sa pozrieme na technický vývoj ľudstva za posledných 100 rokov, tak vidíme obrovský vývojový skok. Ak si tento trend uchováme, tak je možné že o 1000 rokov, budeme mať takú techniku, že dokážeme navždy uchovať ľudské vedomie a preniesť ho do iného človeka, alebo do počítača. Možno budeme schopní vytvoriť takú počítačovú sieť, že v nej uchováme vedomie všetkých bytostí na planéte. Predpokladám že vo vesmíre vyspelé civilizácie už dávno vytvorili štruktúry, ktoré uchovajú vedomosti všetkých inteligentných bytostí vo svojej oblasti, aby tak zvýšili pokrok celého vesmíru, lebo to je cieľom každej vysoko inteligentnej bytosti. Spoznávať vesmír a využívať informácie. Veľa ľudí verí na boha a na posmrtný život, alebo na znovuzrodenie. Podľa logiky je teda pravdepodobné že pomocou techniky vyspelé civilizácie, už dávno vytvorili niečo čo zaznamenáva našu existenciu a naše vedomie uchováva a ponúka mu možnosť pokračovania a osobného rastu. Lebo čo dokáže lepšie zaručiť osobný rast, ako nekonečné získavanie vedomostí, skúseností a nekonečná pamäť? Podľa môjho názoru takéto štruktúry vo vesmíre existujú, je možné sa na ne napojiť a získavať z nich informácie a uchovať v nich svoje vedomie. Je možné že správci takýchto systémov ich nastavili tak, aby kládli prioritu na bytosti ktoré sú prínosné a bytosti ktoré sú deštruktívne neuchovávajú. Treba si totiž uvedomiť, že ak je vesmír nekonečný, je v ňom aj nekonečne veľa bytostí. Avšak všetko má svoju hustou. Aj vesmír. A preto je logické že ak nekonečné vesmírne zdroje rozdelíme na nekonečno bytostí, tak nám vyjde konečné číslo a na každú bytosť pripadá len určitý priestor a určité vesmírne zdroje. Aj keď je to množstvo zdrojov pripadajúce na jednu bytosť obrovské, je to konečné číslo. A preto by sme sa mali aj my vedieť naučiť hospodáriť so zdrojmi, ktoré máme k dispozícií čo najefektívnejšie. Verím že vo vesmíre existujú vyspelí civilizácie, ktoré ho spravujú dobre a vytvorili hierarchické štruktúry ktoré môžu disponovať so zdrojmi podľa čo najväčšieho prospechu pre svoju oblasť na ktorú majú dosah. Zem ešte ako celok nedosiahla takú úroveň morálneho pokroku aby nám bolo umožnené disponovať so zdrojmi mimo našu planétu. Zatiaľ sme neobstáli ani v skúške s tým ako hospodárime so zdrojmi na zemi.


V náboženstvách sa často hovorí že zlý ľudia budú zatratený, zlo je temnota, zlí ľudia idú do temných svetov. Naopak energia a láska sa popisuje ako svetlo. Z môjho pohľadu je to všetko ľahko vysvetliteľné a pochopiteľné. Svetlo je energia. Kto má energiu,  má zdroje. Preto pridelené zdroje a energia by mali byť len tomu, kto ich vie spravovať tak, aby zabezpečil čo najlepší pokrok pre spoločnosť. Ľudia čo sú zlí prídu o svoje zdroje a padnú do temnoty. Dobrý ľudia naopak získajú zdroje, prídu do svetla. Ak by ste mali bytosti, ktorých inteligenciu uchovávate, podporili by ste tých, čo vedia dobre spravovať svoje zdroje a pracujú pre spoločnosť. Naopak, tí čo pracujú len pre seba, tým by ste zdroje obmedzili. Niečo podobné môžeme pozorovať aj na Zemi. Sú tu ľudia čo majú obrovské zdroje a majú obrovskú moc. Je vidieť že títo ľudia nepochopili čo majú s tými zdrojmi robiť. Pracujú len na tom aby získali ešte viac zdrojov a tým spôsobujú utrpenie miliónom ľudí. Tým zastavujú pokrok. Kto má pridelené zdroje a nevyužíva ich na pokrok pre celú spoločnosť, ten bude potrestaný tým, že mu budú zdroje odobraté a nebude mu viac umožnené disponovať takými zdrojmi. Keď ľudia pochopia čo je zmysel života a že je tu už dávno vytvorená hierarchia, a sú tu civilizácie ktoré nás pozorujú a skúšajú, tak sa začne vývoj ľudstva posúvať iným smerom. Sú tu ľudia ktorých cieľom života je získať pre seba čo najviac zdrojov. Ale inteligentné bytosti vo vesmíre rozmýšľajú úplne iným spôsobom. Rozmýšľajú tak, aby bol zabezpečený čo najlepší pokrok. A ten sa dá dosiahnuť len úplnou spoluprácou s rovnakým cieľom. Cieľom na Zemi by teda v prvom rade malo byť spravodlivé rozdelenie zdrojov tak aby sa vytvorili podmienky na spoluprácu. V prvom rade treba vyriešiť ekológiu. Sadiť stromy pre ochladenie atmosféry. Recyklovať všetky zdroje ktoré máme k dispozícií. Získavať lacnú energiu z jadra zeme a zo slnka bez zaťažovania životného prostredia. Úplne vylúčiť neekologické získavanie energie. A úplne využiť akýkoľvek odpad, ktorý produkujeme, rsp spracovať ho. 
 


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail: