Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Očkovaní šíria čierny kašeľ o 17% dlhšie než neočkovaní


Očkovaní šíria čierny kašeľ o 17% dlhšie než neočkovaní (Ad: „Kotlebovci v logike očkovania a prečo deti patria do blata“)

 

Tak nám Trend (rozumej: Penta) zase raz priniesol „zdrvujúcu kritiku“ vskutku chvályhodnej snahy Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) — tentokrát snahy o zdobrovoľnenie v súčasnosti povinného očkovania, a to v článku, nazvanom Kotlebovci v logike očkovania a prečo deti patria do blata. Pred Vianocami venovali predstavitelia ĽSNS očkovaním poškodenej rodine z Revúcej drahý rehabilitačný pobyt, pričom v príslušnej správe sľúbili, že predložia „návrh zákona, ktorým sa zrušia sankcie za odmietnutie očkovania“. Medzitým sa už tak aj stalo. Zrušenie povinného očkovania bolo aj vo volebnom programe ĽSNS, takže (nech už je názor kohokoľvek na ĽSNS akýkoľvek) možno skonštatovať, že ĽSNS plní svoje predvolebné sľuby. A teraz už k „trendovému“ článku Jozefa Tvardzíka:

 

Kto viac šíri čierny kašeľ a osýpky — očkovaní či neočkovaní?

Vlani vedci v štúdii dokázali, že za šírenie osýpok a čierneho kašľa sú zodpovední neočkovaní. Z 970 prípadov osýpok sa až u 574 pacientov dokázalo, že neboli zaočkovaní napriek tomu, že boli na vakcínu spôsobilí. Z tohto počtu až 70,6 percenta pacientov ako dôvod uviedlo „nemedicínske výnimky“, teda náboženské a osobné dôvody.“

    Nie, nič také v skutočnosti títo vedci nedokázali.

    V prvom rade: tento údajný výskum bol financovaný Federálnym výskumným ústavom alergií a prenosných chorôb v USA (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), rozumej: vládou USA. Keďže vláda USA bola dlhodobo (v podstate až do inaugurácie Donalda Trumpa za nového prezidenta USA za 45. prezidenta USA 20.I.2017) tvrdo pro-očkovacia a jednoznačne a preukázateľne stála na strane výrobcov vakcín a proti osobám, poškodeným očkovaním, už len tento fakt sám o sebe hovorí jasnou rečou o tom, aký bude výsledok štúdie (rozumej: zmanipulovaný a na zákazku). Ďalej: jeden z autorov štúdie uviedol ako konflikty záujmov granty od výrobcov vakcín Crucell (dnes Johnson&Johnson), Pfizer (vyrába napr. Prevenar) a Merck (vyrába napr. Silgard/Gardasil).

    V skutočnosti však nejde o nejaký základný výskum, ale len o zhrnutie niektorých už zverejnených štúdií (teda o tzv. meta-štúdiu či meta-analýzu), a to samozrejme len takých, ktoré sa hodia autorom (rozumej: vláde USA) do ich (jej) pro-očkovacej propagandy. Pravidlá výberu boli naschvál nastavené tak, aby sa medzi vybraté štúdie nedostala napr. štúdia epidémie osýpok na plne zaočkovanej škole v Houstone (Texas, USA), ktorá by nepochybne veľmi pokazila výsledný dojem. Na tomto je pekne vidieť, ako obmedzením vstupných údajov možno dostať žiaduce (rozumej: nepravdivé a zároveň pre propagandu vynikajúce) výsledky bez toho, aby výskumníci vyslovene drzo klamali. De iure teda neklamali, ale de facto áno (nastavením neprijateľných vstupných kritérií). Pritom takéto obmedzenie výberu štúdií do meta-štúdie je z vedeckého hľadiska úplne neobhájiteľné, takže to človeku, ktorý má skúsenosti s odhaľovaním manipulácií vo vedeckých štúdiách, okamžite udrie do očí.

    Jozefovi Tvardzíkovi ale očividne nie a je vysoko pravdepodobné, že tú meta-štúdiu ani len nečítal, a to ani len jej súhrn (abstrakt), pretože už v ňom sa píše, že návrat čierneho kašľa sa pripisuje miznúcej imunite už pomerne krátko po očkovaní a ďalším faktorom (iným než odmietanie očkovania). Dokonca to potvrdzuje aj Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA (Centers for Disease Control and prevention = CDC) na svojej stránke, venovanej čiernemu kašľu, kde sa dočítame:

„Otázka: Počul som o rodičoch, čo odmietajú dať svoje deti zaočkovať a o cestovateľoch do USA, že šíria čierny kašeľ. Treba viniť z epidémií čierneho kašľa práve ich?

    Odpoveď: Hoci deti, ktoré neboli očkované proti čiernemu kašľu (a záškrtu a tetanu, keďže samostatné vakcíny proti čiernemu kašľu nie sú dostupné — pozn. prekl.) majú 8x vyššiu pravdepodobnosť ochorieť na čierny kašeľ než deti, čo dostali všetkých 5 odporúčaných dávok tejto vakcíny, nie sú hybnou silou veľkých epidémií čierneho kašľa. Rodičia však vystavujú svoje deti vyššiemu riziku ochorenia na čierny kašeľ so závažným priebehom, a tie potom môžu šíriť túto chorobu na členov rodiny a ďalších ľudí v okolí.

   Často vídame ľudí obviňovať z epidémií čierneho kašľa návštevníkov USA z iných krajín. Tak to ale nie je. Čierny kašeľ nebol z USA nikdy vytlačený (ako boli osýpky alebo vírusová detská obrna), takže stále bolo od koho sa nakaziť vnútri USA. Navyše sa v každej krajine proti čiernemu kašľu očkuje.“

    Napriek tomu, že toto vysvetlenie CDC má závažné nedostatky (napr. nerieši absenciu imunity voči čiernemu kašľu u veľkej časti rodičov), ani najviac pro-očkovací vládny úrad na svete (CDC) si nedovolí pripisovať epidémie čierneho kašľa neočkovaným deťom! Tvardzík ale áno, takže by to tým nevzdelaným americkým vládnym úradníkom mal poriadne vysvetliť.

    Tvardzík tiež asi nevie o tri roky starej štúdie z časopisu Federálnej akadémie vied USA, ktorá zistila, že jedinci, očkovaní u nás už dlhodobo jedinými dostupnými vakcínami (tzv. acelulárnymi či nebunkovými), šíria baktérie čierneho kašľa po nákaze v priemere 35 dní, zatiaľčo úplne neočkovaní jedinci len 30 dní, teda o 5 dní kratšie 5 dní je šestina z 30 dní, tzn. 16,666667%, zaokrúhlene 17%. Takže ešte raz, pán Tvardzík: zaočkovaní proti čiernemu kašľu šíria čierny kašeľ o 17% dlhšie než úplne neočkovaní! A Vy chcete niekoho poučovať o logike očkovania??? Toto predsa nemá absolútne žiadnu logiku, keď sa reálne očkovaním uľahčuje/zvyšuje šírenie čierneho kašľa.

    Okrem nedostatkov v logike má Tvardzík problém aj so základnou aritmetikou, pretože ak z 970 prípadov osýpok bolo 574 prípadov u neočkovaných, z čoho 70,6% z nemedicínskych dôvodov (tzn. 29,4% z medicínskych dôvodov, teda očkovaní byť nemohli pre kontraindikáciu), tak to znamená, že úmyselne neočkujúcich bolo len 0,706 x 574 = 405 a očkovaných bolo 396, čo je takmer rovnaké číslo (rozdiel iba 2,2%), a teda možno skonštatovať, že úmyselne neočkovaní šíria osýpky približne rovnakou mierou ako očkovaní.

    To ale nie je všetko. U očkovaných majú totiž osýpky veľmi často tzv. subklinický priebeh, teda človek sa nakazí, je aj infekčný (šíri vírus osýpok), ale nevykazuje typické príznaky osýpok, a tak mu osýpky ani nie sú diagnostikované a v žiadnej štatistike sa takéto osýpky neobjavia. Pritom očkovaní ľudia majú 5x–8x vyššiu pravdepodobnosť subklinického priebehu osýpok než ľudia neočkovaní (čo tvorcovia Tvardzíkom odkazovanej zmanipulovanej „štúdie“ úplne ignorujú), z čoho je spätne zrejmé, že pri pomere klinických osýpok 405 u úmyselne neočkovaných proti 396 u očkovaných celkom jednoznačne očkovaní šíria osýpky oveľa viac než úmyselne neočkovaní. A to dokonca aj podľa výsledkov očividne zmanipulovanej štúdie, vyrobenej na zákazku prudko pro-očkovacej vlády USA.

 

Očkovaním vytvorená kolektívna imunita? Čisté sci-fi

„Neočkovaní jedinci narúšajú kolektívnu imunitu v spoločnosti, ktorá, laicky povedané, bráni šíreniu infekcie a vzniku miestnych epidémií.“

    Toľko propagandistický slogan a teraz sa poďme pozrieť na reálne čísla z praxe. V roku 2013 prebehol v Česku tzv. sérologický prieskum, kde sa skúmala odolnosť populácie voči (okrem iného) osýpkam (cz: spalničkám) a čiernemu kašľu. Očkovanie proti osýpkam bolo zavedené v Česku v roku 1969. V roku 2013 teda prví očkovaní mali 2013 − 1969 = 44 rokov. 45-roční a starší očkovaní ešte neboli. Pri pohľade na graf zistenej úrovne ochrany zistíme, že najmenej protilátok (pominúc jednoročných, keďže očkuje sa až od 15. mesiaca a cca mesiac trvá, kým sa protilátky vytvoria) má práve skupina 40–44-ročných. Naproti tomu 45-roční a starší majú výbornú úroveň ochrany (str. 24):

graf ochrany proti osýpkam v Česku

    Spomedzi prvých očkovaných teda len 77% malo postačujúcu hladinu protilátok, spomedzi posledných neočkovaných však až 97%. Ale nielen to! Druhý graf ukazuje, aké percento z tých, čo mali postačujúcu hladinu protilátok, ju malo naozaj vysokú (EIA > 3200). U prvých očkovaných len 21%, u posledných neočkovaných 57%. Na grafe vidno ostrý skok medzi prvými očkovanými (40–44 rokov) a poslednými neočkovanými (45 a viac rokov).

    Nemôžem si pomôcť, ale z tohto je celkom zrejmé, že očkovanie nevytvára, ale naopak ničí kolektívnu imunitu proti osýpkam! Bez očkovania by totiž každá veková skupina (snáď s výnimkou detí do 5 rokov) bola chránená najmenej z 97%.

    U čierneho (dávivého) kašľa je to ešte okatejšie. Plošné očkovanie započalo v roku 1958, tzn. prví očkovaní boli v čase sérologického prehľadu starí 2013 − 1958 = 55 rokov. Porovnanie tu trochu komplikuje fakt, že 55-roční (prví očkovaní) sú v jednej skupine spolu s poslednými neočkovanými (56–59 rokov) a aj to, že nie sú dostupné údaje o 65-ročných a starších. Napriek tomu vidno, že skupina úplne neočkovaných (60–64 rokov) je proti čiernemu kašľu chránená lepšie než všetky skupiny pred ňou až po 20-ročných (viď str. 61) a dokonca lepšie než skupina 4-ročných (iba tri roky od ukončenia základného očkovania). Lepšie než poslední neočkovaní sú na tom len 1–3-roční (krátko po základnom očkovaní), 5–12-roční (krátko po prvom preočkovaní v 5 rokoch alebo druhom preočkovaní v 10 rokoch) a potom už len 17- a 20-roční (spolu 13 ročníkov). Zvyšok očkovaných (spolu 31 ročníkov, ak nerátame hraničnú skupinu 55–59-ročných) je na tom horšie než poslední neočkovaní. To je teda vskutku mizerný výsledok povinného plošného očkovania:

Vek
(rokov)
Počet
vzoriek
Počet
pozitívnych
Percento
pozitívnych
1 101 101 100,00%
2 94 82 87,23%
3 96 78 81,25%
4 102 71 69,61%
5 97 88 90,72%
6 96 90 93,75%
7 98 89 90,82%
8 96 83 86,46%
9 102 91 89,22%
10 95 91 95,79%
11 103 100 97,09%
12 98 88 89,80%
13 97 77 79,38%
14 101 64 63,37%
15 96 66 68,75%
16 101 76 75,25%
17 97 79 81,44%
18 99 75 75,76%
19 101 80 79,21%
20 91 76 83,52%
21 91 68 74,73%
22 92 71 77,17%
23 89 62 69,66%
24 88 68 77,27%
25–29 94 70 74,47%
30–34 102 67 65,69%
35–39 102 59 57,84%
40–44 97 52 53,61%
45–49 101 63 62,38%
50–54 100 57 57,00%
55–59 97 66 68,04%
60–64 98 79 80,61%
Spolu 3112 2427 77,99%

    Celkovo malo akú-takú rozumnú hladinu protilátok len 2427 z celkovo 3112 preskúmaných vzoriek (78%), pričom z vekových skupín s najnižšou ochranou bolo 5x menej vzoriek, takže skutočný pomer bude ešte oveľa nižší než 78%. Ale aj keby bol 78%, ako vôbec ešte niekto môže hovoriť o kolektívnej imunite proti čiernemu kašľu v Česku, keď (údajne) chránených je len 78% populácie, pričom ale na kolektívnu imunitu vraj treba, aby bolo imúnnych prinajmenšom 85% populácie (percento kolíše choroba od choroby, ale 85% je minimum)? Tobôž ak očkovaní šíria čierny kašeľ o 17% dlhšie než neočkovaní!

 

Kto v skutočnosti popiera vedecké poznatky?

„Táto štúdia ale nezabránila, aby poslanci z ĽSNS prišli s vlastnou iniciatívou, ktorá popiera vedecké poznatky.“

    Ak tu niekto naozaj „popiera vedecké poznatky“, tak je to zjavne Tvardzík, ktorý tú štúdiu, na ktorú sa odvoláva, očividne ani vôbec nečítal (ani len súhrn). Nehovoriac o ďalších štúdiách, na ktoré odkazujem vyššie.

„Kto chce nech si svoje deti očkovať dá, ale kto nemá záujem, štát by ho k tomu nemal nútiť,“ povedal vtedy M. Kotleba. Neverí, že povinné očkovanie je účinným plošným nástrojom proti zabráneniu epidémií. Ide ale o mylné presvedčenie, pretože len vďaka očkovaniu sa nám podarilo prežiť a žijeme relatívne dlhý život bez vážnych epidémií.“

    Tak toto by mal Tvardzík vysvetliť napr. starým Rimanom, Grékom, Slovanom či Germánom, ktorí očividne prežili napriek tomu, že o žiadnom očkovaní ani len nechyrovali. Očkovanie tu máme až od druhej polovice 18. storočia a ľudia očividne do 18. storočia prežili, takže naozaj nechápem, ako môže Tvardzík tvrdiť, že „len vďaka očkovaniu sa nám podarilo prežiť“. Kto to tu popiera vedecké poznatky???

    A ak týmto chcel Tvardzík naznačiť, že dnes nemáme žiadne vážne epidémie, tak väčšiu blbosť už asi tresnúť nemohol. Máme tu šialenú epidémiu alergií (takmer každé druhé dieťa je alergické), autoimunitnej cukrovky (cukrovky 1. typu, tzv. detskej, napr. v roku 2013 bolo 169 nových prípadov, čo predstavuje 1 prípad cukrovky na 324 detí!), autizmu a porúch autistického spektra (v USA je už každé 45. dieťa autistické, čo na Slovensku nevieme, lebo žiaden register autistov nevedieme), rakoviny (napr. v roku 2006 dostal na Slovensku každý 62. muž z vekovej skupiny 55–59-ročných nový zhubný nádor, ktorý dovtedy nemal) atď. atď. To sú úplne šialené čísla, historicky absolútne nevídané, a ak toto nie sú vážne epidémie, tak potom už naozaj neviem, čo iné vážnou epidémiou je.

    Paradoxne Tvardzík sám ďalej v článku píše:

„Bohužiaľ, tento pokrok prichádza ruka v ruke s rozmachom iných chorôb: cukrovky, alergií, astmy, zápalových črevných ochorení, autoimunitných ochorení, autizmu, obezity a niektorých druhov rakoviny. Výskyt niektorých z týchto ochorení sa zdvojnásobuje každých desať rokov a ich výskyt sa často objavuje už v rannom detstve.“

čím úplne popiera svoje vlastné predchádzajúce lživé tvrdenie, že „žijeme … bez vážnych epidémií“. Ale poďme ďalej:

„Najvážnejšia situácia bola v Bratislave, kde sa stalo to, pred čím pediatri už dlhšie varovali. Zaočkovanosť detí proti osýpkam, mumpsu a rubeole bola nižšia ako 95 percent, čo je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) kritická hranica, pod ktorou zaočkovanosť prestáva plniť ochrannú funkciu.“

    A napriek tomu v Bratislave nevídať žiadne vážne epidémie, ak nerátame čierny kašeľ, ktorého tam bolo hojne aj v roku 2010 pri vyše 99%-nej zaočkovanosti. Niečo tu zjavne nesedí, hmmm…

„Kotlebovci preto presne vedia na koho cielia svojím návrhom. Na stovky rodičov, ktorí si nevedia poradiť v záplave informácií, a preto nechajú svoje deti radšej neočkované a ohrozia im život.“

    Naopak: ĽSNS mieri týmto návrhom na ľudí, čo sú už v obraze a vedia, že očkovaním svojim deťom skôr ublížia než pomôžu. Logicky predsa nebude požadovať plne dobrovoľné očkovanie niekto, kto si „nevie poradiť v záplave informácií“, ale len niekto, kto si už so záplavou informácií poradil a dospel k záveru, že očkovať nechce vôbec, alebo nie všetko resp. nie tak, ako predpisuje štát.

    Na druhú stranu ale ide o svojho druhu politický hazard ĽSNS, pretože je vysoko pravdepodobné, že spomedzi vyše 200.000 voličov ĽSNS bude veľká časť očkujúcich. Priemerná zaočkovanosť klesla za rok 2015 (za rok 2016 ešte nemáme čísla) na 95%, takže len cca 5% národa je neočkujúcich a z nich navyše určite nie všetci volili ĽSNS a veľká časť nevolila vôbec.

 

Záverom

    To, že Penta (vlastník Trendu) fičí v zdravotníckom biznise, jasne predurčuje, že nič proti očkovaniu už od kúpy Trendu Pentou v Trende neuvidíme. Ale poradil by som Penťákom, ak chcú, aby tá ich pro-očkovacia propaganda vyzerala aspoň trochu dôveryhodne, nezverovať jej vypracovanie do rúk totálnych diletantov typu Jozef Tvardzík, ktorý si očividne ani len neprečítal štúdiu, na ktorú sa niekoľkokrát odvolával.


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail: