Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Očkovanie DTP vakcínou proti obrne


DTP vakcína a orálna vakcína proti detskej obrne zvýšila 5-násobne šancu na úmrtie u detí do 6 mesiadov a to už pred 40 rokmi.

Vedecký tím na čele so Sørenom Wengel Mogensenom preskúmal v roku 2017 úmrtnosť v komunite v Guinea-Bissau u 3 až 5 mesačných detí, ktoré boli zaočkované DTP (záškrt, tetanus a čierny kašeľ) vakcínou a orálnou vakcínou proti detskej obrne ešte začiatkom 80-tych rokov.

Čiže preskúmali spätne 40 rokov staré dáta, ktoré doteraz nikto poriadne buď nepreskúmal, alebo nezverejnil.

Vedci zahrnuli do štúdie 6 mesačné deti, ktoré boli buď očkované vo veku 3 mesiacov alebo ešte neboli očkované. A porovnali úmrtnosť medzi 3. a 5. mesiacom života.

Výsledok bol hrozivý. Očkované deti zomierali 5-krát viac než neočkované deti.

Najhoršie výsledky zaznamenali deti, ktoré dostali len DTP vakcínu, tie zomierali 10-krát častejšie. U dievčat až 12-krát častejšie.

 

Štúdiu nájdete tu:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28188123

 

Autori štúdie následne v roku 2018 porovnali 3 štúdie, v ktorých sledovali úmrtnosť u detí v Guinea-Bissau vo veku 6-35 mesiacov, ktoré boli vs. neboli očkované DTP vakcínou.

Paradox je, že neočkované deti boli neočkované, pretože mali nižšiu hmotnosť, horší zdravotný stav, boli slabé, prípadne častejšie cestovali. Inak povedané, ich počiatočný stav bol oveľa horší a boli viac podvyživené.

Preto vedci očakávali, že neočkované deti budú už len kvôli tomuto faktu mať vyššiu úmrtnosť a štúdia by tým pádom nebola veľmi kvalitná, pretože by neporovnávala 2 podobné skupiny detí.

Lenže výsledky boli opačné. Neočkované deti mali 2,14 násobne nižšiu úmrtnosť.

A to napriek horšiemu zdravotnému stavu na začiatku.

 

Štúdiu nájdete tu:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29616207


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail: