Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Priama demokracia


Prečo priamu demokraciu?

Priama demokracia nieje politická strana, je to politický systém.
A prečo chcieť priamu demokraciu? Lebo v nej rozhodujú občania a nie politici a občania rozhodnú vždy tak aby to bolo pre nich výhodné.

To znamená že občania môžu nastaviť systém tak, aby ich neokrádal ale pomáhal im. Na to bol štát zriadený.
Tu sú konkrétne výhody:

 • zníženie daní
 • zo zníženia daní plynie zníženie cien, ktoré môže dosiahnť aj 80% zníženie cien tovarov aj energií.
 • zvýšenie platov
 • zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov
 • lepšie zdrovotníctvo
 • zrušenie mnohých úradných poplatkov
 • zlepšienie súdnictva
 • úplné odstránenie korupcie
 • a mnohé iné výhody

 

Špecifikácia Priamej Demokracie (ďalej len PD):

 

 1. Priama Demokracia je zriadenie štátu, kde navrhujú a schvaľujú všetky zákony výhradne občania s volebným právom, prostredníctvom internetového hlasovania
 2. V PD neexistujú žiadny politici  

  ani žiadne politické strany
 3. Prezident v priamej demokracii ako taký neexistuje, lebo jeho mandát by mohol byť napadnutý inými štátmi a označení za diktatúru, preto je nutné zriadiť úrad a fungovať bez prezidenta.
 4. Zástupcu ľudu pri zahraničných rokovaniach budú vždy robiť konkrétny odborníci na danú problematiku, ktorý budú pracovať na štátnom úrade (ŠÚ)

 

Navrhovanie zákonov v PD

 

 1. Každý občan môže navrhnúť akýkoľvek zákon prostredníctvom internetového hlasovania
 2. Identifikácia občania prebieha prostredníctvom čipového občianskeho preukazu cez čítačku
 3. Občania bez čipového preukazu môžu hlasovať prostredníctvom verejného terminálu umiestneného na mestskom úrade
 4. Pre overenie a transparentnosť hlasovania budú všetky hlasy verejne zobrazené v databáze zverejnený bude tip a druh hlasovania a meno, miesto a dátum narodenia hlasujúceho občana
 5. Každý zákon musím dodržovať predpísanú syntax. Musí sa skladať z článkov a bodov a musí obsahovať samotné znenie zákona, aj popisky a vysvetlenie pointy, ktorú chcel autor zákonom vyjadriť aby bolo možné skontrolovať správnu formuláciu zákona.
 6. Návrh zákona môže podať každý občan a anketou sa potom vyberie ten zákon, ktorý bude mať najviac hlasov. Ku každému návrhu bude online diskusia. A ľudia budú môcť udeliť kladné aj záporné body. Návrhovateľ zákona má právo sa vyjadrovať ku každému dotazu aby mohol argumentovať. Každý občan bude mať svoj profil, kde bude každý vidieť aké zákony navrhol a aký má rating. 
 7. Každý zákon sa pred samotným zaradením do schvaľovania môže pripomienkovať občanmi a následne prepracovať a znova zaradiť do pripomienkovacieho procesu, ktorý trvá vždy 2 týždne
 8. Každý zákon teda môže dosiahnuť maximálne 3 verzie v rátane pripomienkovacích.
 9. Následne po pripomienkovacom procese môžu občania hlasovať za verziu zákona, ktorá sa im páči najviac, tá verzia, ktorá vyhrá postúpi do finálneho hlasovania, kde sa rozhodne či bude zákon schválený alebo zamietnutý.
 10. V záverečnom hlasovaní sa hlasuje za schválenie alebo zamietnutie navrhovaného zákona a zákon je platne schválený, ak dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov.
 11. Každý schválené zákon môže byť samozrejme zrušený alebo opravený iným takto schváleným zákonom.
 12. Každé 2 týždne je možné schváliť jeden takto zvolený zákon.
 13. V prípade viacerých návrhov od občanov sa vždy bude schvalovať zákon, ktorý dostane najviac hlasov.
 14. Zákon, ktorý nebol vybratý do schvaľovacieho procesu môže byť navrhnutý na schválenie najviac 3x, potom musí byť prepracovaný do inej verzie.

 

Keďže mám záujem aby sa PD vytvorila, tak vás prosím, aby ste v diskusii vyjadrili verejne svoje názory, nápady, či vylepšenia k tomuto článku.

 

Zavedenie a zriadenie hlasovacieho účtu Priamej demokracie:

 1. Prvé overenie volebných hlasov bude prebiehať tak, že každý kto sa bude chcieť zúčastniť tvorby zákonov, bude musieť vložiť na účet ŠÚ najmenej 1 euro.  Tým bude v banke overená jeho legitimita a budú mu pridelené prihlasovacie údaje. S týmito údajmi bude možné odovzdať vždy jeden hlas v každom rozhodovaní.
 2. vypíše online prihlášku do systému, kde uvedie svoje osobné údaje

 

POZOR!

Ak máte nejaké pripomienky prečítajte si najskôr argumenty pro a proti

Ak si myslíte že zriadenie je nemožné či ťažké, nieje tomu tak. Návod ako zriadiť priamu demokraciu je tu.


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail:


Laco 18.5.2016 13:45:19

@Jiří Mikulík
KLudne tento článok použi
Laco 18.5.2016 13:43:45

@Marek
Odpovedám na tvoje body
1.Prečo by to mala priama demokracia predpokladať?
Chceš snáď povedať že poslanci v parlamente teraz študujú každý zákon? Nie neštudujú. A hlasujú presne tak ako je to čo najmenej výhodné pre občanov. Hlasujú pre zahraničné korporácie, lebo sú nimi platení aj vydieraní.
Navyše každý občan si bude môcť prispieť do verejnej diskusie a spýtať sa všetko čomu nerozumie. Odpovedať mu môže ktokoľvek. Zákony by mali byť takého znenia aby im na prvý pohľad porozumel každý. Nevidím dôvod na nejaké obsiahle študovanie. Veď keď sa ludí spýtaš či chcú 10% dane, alebo 5%, tak ti každý povie jasne že chce menšie a tak sa to všetko samo prirodzene reguluje. Ak sa bude jednať o zákon o pľuvaní na chodník, tak čo tam chceš rozoberať. Nech si ludia sami zvolia koľkí to chcú a koľkí nie. Potom ten zákon bude presne vyjadovať názor väčšiny a bude to znamenať že väčšina ľudí bude po odhlasovaní tohto zákona spokojná, lebo sa vykoná vôľa väčšina. O tom je predsa demokracia.
2. každý zákon bude mať pri sebe diskusiu a v tej diskusii sa môže vyjadriť ktokoľvek a aj akýkoľvek doborník. A je na jeho schopnosti či ľudí presvedčí a či mu ludia uveria. AK bude mať dobré argumenty tak mu uveria a vôbec nič nebude treba dávať v médiách lebo všetko bude na stránke kde sa budú zákony navrhovať.
Jiří Mikulík Mikulik.J(zavináč)seznam.cz 17.12.2015 22:58:57

Mám chuť zkusit přemýšlet o zde navržených tématech a způsobu volby v PD . Z dovolením bych si otiskl vámi už stvořené vědomosti a pokusil bych se je nějakým způsobem možná upravit či neupravit a předložit Vám k diskuzi. A možná dojde k uplatnění i v ČR a poté idále? To vše s vaši laskavým svolením.
Marek eratosk(zavináč)yahoo.com 30.10.2015 17:18:45

PD (priama demokracia) je na prvý pohľad zaujímavá myšlienka ale prakticky neúčinná a kontraproduktívna. Tým ale nechcem povedať, či napísať, že som zástanca politického zriadenia. Aj keď som členom politickej strany, som ním preto, lebo terajšia situácia je taká, že ak chce človek participovať na otázkach riadenia štátu musí byť členom politickej strany a dostať sa do NRSR cez parlamentné voľby.

Mám ale víziu a je to v podstate vízia politickej strany, ktorej som členom, aby sa politické zriadenie zrušilo. Aby kandidovali jednotlivý ľudia a nie politické subjekty. Taktiež si myslím že je neprípustné aby niekto, kto sa podieľa na riadený štátu mal akýkoľvek iní príjem než ten ktorý mu prislúcha z jeho mandátu. Mal by mať trestnoprávnu zodpovednosť za svoje konanie a mal by biť odvolateľný na základe vôle ľudu. Hoci aj obyčajnou petíciou pred ktorou by mal ale možnosť verejne podať a vysvetliť svoje konanie a druhá strana by zasa verejne podala svoju žalobu. Proste niečo ako verejný súdny proces, kde porotou je každý, kto má právo voliť.

Prezidentský úrad nieje len tak na srandu. Vždy musí existovať niekto, kto reprezentuje štát a jeho obyvateľov. Mal by mať aj svoje právomoci. Ale taktiež by mal byť odvolateľný na základe vôle ľudu.

Ešte aby som priblížil nedostatky priamej demokracie:
1. Priama demokracia v reálnom živote predpokladá že každý občan Slovenska bude študovať všetky navrhované zákony a bude im poriadne rozumieť a na základe dobrej znalosti sa rozhodne či daný zákon chce alebo nie. Aj keď pôjde o zákon hovoriaci o pľuvaní na chodník :)

2. Pri zákonoch by museli byť verejne vysielané debety odborníkov za aj proti aby ľudia mali dostatok informácií na to aby mohli zodpovedne rozhodnúť. To predpokladá aj spoluúčasť všetkých masmédií aby nepreferovali zákony v prospech svojich majiteľov. V dnešnej dobe nedosiahnuteľné z tzv (ne)demokratických dôvodov.

Do sú len dva nedostatky priamej demokracie. Ak by som chcel napísať z toho elaborát, tak by mal určite tisíce strán.

Ale pointa je správna. Moc patrí ľudu a ten má aj rozhodovať čo je v jeho záujme. Ale treba to poriadne premyslieť. A čo sa tíka politického systému zriadenia štátu, tak to patrí už dávno na smetisko dejín. Celé politické zriadenie je len spôsob ak zakryť fakt, že žijeme vo feudálnom systéme. A je to veľmi šikovný ťah, lebo mi ľudia si naivne myslíme že riadime náš štát za pomoci volieb. Ale všetky politické strany majú svojich chlebodarcov, ktorých vôľu potom tá strana plní.

Teda skoro všetky. Tá, ktorej členom som ja má problém vôbec prežiť, lebo nikto z bohatých kapitalistov nemá záujem aby sa dostala k moci ...