Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Priama demokracia a argumenty pro a proti


Prečo je priama demokracia ten najdokonalejší a najspravodlivejší systém.

Tvrdenia a argumenty:

 

Priama demokracia znamená koniec sútaže politických strán, programov a ideí. 

 

Áno správne! Je to koniec politických mocenských záujmov. V priamej

demokracii (ďalej len PD) je naopak súťaž ideí, ktoré sú prospešné pre najširší počet občanov. Každý občan môže v PD predkladať svoje návrhy. Vyberú sa len tie najprospešnejšie.

 

Priama demokracia nihilizuje politickú zodpovednosť. 

 

Omyl. Za rozhodnutia priamej demokracie berú odpovednosť, všetci, lebo všetkých sa dotýka hlasovanie a rovnako sa všetkých sa dotýkajú aj dôsledky.

 

Priama demokracia neumožňuje prijímať krízové a nepopulárne opatrenia v prípade potreby.

 

Omyl. Každý vie čo je pre neho dobré a ľudia sú si vedomí že musia platiť aj dane, preto aby napríklad boli peniaze na spoločné cesty, ak sa niekde spraví chyba, tak to má priamy dopad na všetkých. Takže PD nič nebráni robiť aj takéto rozhodnutia. Tvrdenie že to neumožňuje je čistá lož.

 

Priama demokracia neumožňuje zostavovať dlhodobé politické programy a stratégie na riadenie štátu.

 

Omyl. PD umožňuje tvoriť zákony, teda aj inštitúcie, ktoré budú mať na starosti aj dlhodobé plány, avšak PD môže uvaliť zákonom tvrdú kontrolu a sankcie zástupcom, ktorí by vo verejných cieľoch zneužili svoje postavenie.

 

Priama demokracia presúva politickú zodpovednosť politika na svojvôľu zmobilizovanej masy.

 

Omyl. Priama demokracia nepotrebuje žiadneho politika, lebo politika už neexistuje lebo nieje potrebná. Politika je len boj mocenských záujmov.

 

Priama demokracia definuje spravodlivosť ako momentálny názor zmobilizovanej väčšiny.

 

Omyl. PD je spôsob demokratickej tvorby zákonov. A spravodlivosť je tvorená zákonmi. Zákony sú preto v PD tvorené tak aby boli prospešné pre všetkých.

 

Priama demokracia je veľmi náchylná voči manipulácii verejnej mienky cez médiá a marketing.

 

Manipulácia verejnej mienky je možná len dovtedy, ak to nie je PD zakázané a závisí to v prvom rade od spôsobu akým sú navrhované a schvaľované zákony. Avšak vždy si ľudia zvolia to, čo je prospešné pre väčšinu. Je však oveľa ťažšie zmanipulovať všetkých ľudí, ako zmanipulovať niekoľko zástupcov (politikov). Celý národ sa totiž nedá podplatiť a ani zastrašiť.

 

Priama demokracia je veľmi náchylná ku chybovosti, za ktorú nik nenesie zodpovednosť.

 

Omyl. Tvrdenie je neoverené čo sa týka chybovosti a nie je dôvod aby bola chybovejšia ako sú chyboví politici. Za chyby v priamej demokracii nesú zodpovednosť všetci lebo jej rozhodnutia sa týkajú všetkých a nikto nie je zvýhodnený. Naopak, politici sa vyčlenili zo spoločnosti a oproti daňovým poplatníkom sa zvýhodňujú v každom smere. Pri priamej demokracii úplne odpadá kastové zvýhodnenie a spoločnosť má tendenciu uzákoniť, že nikto si nemôže nárokovať vyššiu odmenu za hodinu práce ako majú ostaní.

Je štatisticky dokázané že čím vyrovnanejšia spoločnosť je, tým vyššiu prosperitu má. A zároveň sú ľudia šťastnejší, lebo nestrádajú a obchod funguje na vysokej úrovni avšak nikoho neprimerane nezvýhodňuje.

 

Priama demokracia zničí každého, kto sa jej vzopre.

 

PD predstavuje názor väčšiny, ak niekto robí veci, ktoré sú nevhodné pre blaho väčšiny, samozrejme nebude akceptovaný. Ak sa jednotlivcovi nepáči názor väčšiny, tak má rovnakú možnosť ako všetci aby podal návrh na hlasovanie a presvedčil ľudí o svojom návrhu, tak ako aj všetci ostatný. Nie je dôvod vzopierať sa. Vzopierať sa má dôvod len ten, kto profitoval na okrádaní väčšiny.

 

Priama demokracia zabila Sokrata.

 

Omyl! Sokratesa nezabila priama demokracia, ale demokraciou sa vtedajší systém len nazýval. Sokrates proti tomu systému aktívne bojoval. Zabili ho rovnaký politici, aký sú dnes. Lebo aj dnes nazývajú títo politici náš systém ako demokratický, ale v skutočnosti je pravou demokraciou len PD? Lebo len PD akceptuje názor väčšiny. Zvoliť si demokraticky len zástupcov, je len pseudodemokracia, alebo by sa to lepšie dalo nazvať demokratická voľba diktátora.

 

Priama demokracia ukrižovala Krista.

 

Omyl. To čo sa udialo s Kristom, bolo spísané stovky rokov po jeho narodení. Sú to len báje, ktoré nie je možné overiť. Avšak aj podľa týchto bájí dal Pilát možnosť ľudom Ježiša oslobodiť. Čiže jeho odsúdenie už bolo v pozadí dohodnuté, lebo ho udali veľkňazi a nie ľudia demokraticky.

 

Dokonalá priama demokracia je uskutočniteľná len cez "online" demokraciu.
 

Online demokracia je naozaj veľmi lacná a účinná forma PD a doporučujem ju. Sú aj iné možnosti ale tie nie sú také lacné a praktické. Online PD je najjednoduchšie zrealizovateľná a bez vysokých nákladov.

 

Riziká "online" demokracie

 

Priama digitálna demokracia nezanecháva fyzické stopy odovzdaných platných hlasov.

 

Omyl. Fyzicky ich zanecháva na serveroch.

 

Priama digitálna demokracia neumožňuje spätné skontrolovanie hlasov v prípade podozrenia z manipulácie volieb.

 

Omyl. Umožňuje jednoduchú kontrolu a to kompletným zverejnením každého hlasovania. Teda kto, kedy a kde narodený akým spôsobom hlasoval. Tak si môže každý sám overiť správnosť svojho hlasu, ako aj jeho započítanie do hlasovania. Nikto by sa nemôže hambiť za svoj hlas. A nikto zaň nesme byť prenasledovaný. To je základný princíp vyspelej demokratickej spoločnosti. Ak sa niekto bojí zverejniť svoj hlas a obhájit si svoje rozhodnutie, tak je niekde chyba.

 

Priamu digitálnu demokraciu kontruluje ten, kto kontroluje server.

 

Omyl. Pri zverejnení všetkých hlasov a kto ako hlasoval, je možná jednoduchá kontrola.

 

Riziká volenia nezávislých zastupiteľov do parlamentu cez priamu demokraciu  (VNZPPD)

 

Omyl. Priama demokracie žiadnych zastupiteľov a ani parlament nepotrebuje. Potom už by to nebola priama demokracia.

 

VNZPPD vytvára rovnakú privilegovanú triedu politikov ako súčasný systém.

 

Omyl. Priama demokracie žiadnych politikov nepotrebuje.

 

VNZPPD vytvára nezávislých poslancov náchylných na kupčenie s ich hlasmi, ako sa ukázalo už v minulosti.

 

Omyl. Priama demokracie žiadnych poslancov nepotrebuje.

 

VNZPPD smeruje k politickému chaosu v parlamente, alebo 

VNZPPD smeruje k postupnému združovaniu sa politikov okolo prirodzených politických vodcov, a teda opätovnému vzniku "partokracie".

 

Omyl. Priama demokracie žiadnych politikov nepotrebuje.

 

Komunizmus a priama demokracia

 

Priama demokracia má byť podľa Lenina nástrojom na vykorisťovanie vykorisťujúcej kapitalistickej triedy. Spôsob ako dosiahnuť dokonale rovnostársku spoločnosť.
 

Vykorisťovanie vykorisťovateľa nie je možné. Je to to isté ako okradnutie zlodeja. Vykorisťovateľ totižto v priamej demokracii neexistuje. Lebo nie je zákonom povolený.

 

V zmysle revolúcie je priama demokracia oproti "partokratickej" buržoáznej demokracii o krok bližšie k dokonalému rovnostárstvu.

Priama demokracia je podľa Lenina len iný názov pre "diktatúru proletariátu" alebo komunizmus. Vrchol beztriednej spoločnosti.

 

Je jedno čo povedal Lenin. Dôležité je to, čo je prospešné pre spoločnosť. A to sa ukáže keď bude PD uzákonená. V skutočnosti však spoločnosť nepotrebuje triedy. To že niekto chce triedy, je len preto, lebo zrejme on sa nachádza v tej vyššej triede a nechce prísť o svoje privilégiá.

 

Priama demokracia znamená politickú anarchiu, bezpečnostné riziko pre krajinu, destabilizáciu riadenia vecí verejných, stratu kontroly nad štátom, nástroj na manipuláciu legislatívy cez mediálne ovplyvňovanie verejnej mienky, nástroj marxistov na nastolenie dokonalej rovnostárskej spoločnosti. Nástroj komunistov pre skutočnú diktatúru proletariátu.

 

Priama demokracia znamená spravodlivosť a spoločné ciele. A nie korporativizmus a politiku, ktoré sú vhodné len pre niekoľko vyvolených boháčov a politikov.

Priama demokracia znamená dokonalú kontrolu nad štátom, dokonalú kontrolu nad úradmi a ak je zvolený zástupca, ktorý krajinu reprezetuje na celosvetovej scéne, tak musí pod hrozbou trestu sprostredkúvať demokraticky prejavený názor všetkých občanov štátu. A to isté musia robiť aj všetci zástupcovia na úradoch, ktorý sú široko postihovaní v prípade podvodu či zlého rozhodnutia. Samotné sprísnenie zákonov a prebratie zodpovednosti vo verejných funkciách vytvorí dopit po týcho funkciách, len charakterovo čistým ľuďom.

 

POZOR!

 

Ak chcete vedieť ako presne by navrhovanie zákonov v priamej demokracií prebiehalo, čítajte tu


Ak si myslíte že zriadenie je nemožné či ťažké, nieje tomu tak. Návod ako zriadiť priamu demokraciu jetu.


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail:


Laco 25.5.2016 10:24:00

@Marek
Je nepodstatné čo bola prvá demokracia. Dnes sa ten význam chápe inak. Podstatné je to, čo z toho vyplýva. A považuješ to za utópiu? Z akého dôvodu?
Marek eratosk(zavináč)yahoo.com 30.10.2015 17:47:09

Priama demokracia je spojenie dvoch slov, priama a demokracia. To asi všetci vedia a poviete si čo to je blba čo tu machruje o niečom, čo je každému jasné na prvé počutie.

Ale práve práve preto to píšem, lebo tam je to druhé slovo "demokracia".

Autor tejto stránky to určite myslí ako rovnosť všetkých a ich rovnaké právo na riadenie štátu. Ale musím pripomenúť čo ono slovo "demokracia" znamená.

Ako všetci vieme, je to slovo gréckeho pôvodu a vyjadruje spôsob vládnutia v mestských štátoch ako Atény atď.

V Aténach žili plnohodnotný obyvatelia mesta, ktorý mali právo participovať na vedený ich mesta a na verejných zhromaždeniach hlasovali o jednotlivých zákonoch svojej demokracie.

Ale už málo sa hovorí o tom, že títo plnohodnotný obyvatelia boli v menšine. Mesto malo mnohonásobne viac otrokov ako obyvateľov s právami. Otroci nemohli rozhodovať o verejných ani súkromných veciach. Tak toto je pravý význam slova demokracia.

Vláda menšiny nad svojimi otrokmi, otrokárska spoločnosť, ktorá sa postupne transformovala na feudálnu a dnes sme svedkami pokračovania feudalizmu pod zástierkou novodobej demokracie, ktorá ale nestratila nič na svojej definícii z čias mestských štátov antického obdobia.

Verím že autor tejto stránky ale sleduje priamou demokraciou stav, kedy by neexistovali otroci alebo poddaní.

Preto by som to skôr nazval Priamou vládou ľudu. :) a slovo demokracia by som vynechal. Je utópia používať slovo, ktoré je priamo historicky späté s otroctvom.

Niekto si povie že sa chytám nepodstatných vecí. Ale čo mám robiť, keď k priamej demokracii okrem použitia slova demokracia nieje čo namietať?

Sám sa pozerám na PD ako na utópiu, ale ak by fungovala, bolo by to super !!!!
Vladimír Newmy opticfoto(zavináč)gmail.com 12.10.2015 17:10:21

Máte tam tri chyby...dva y v slovách kde sa jedná o množné číslo, teda na konci i a jedna prebytočná predložka....Inak super článok, ktorý hned zdielam a všade propagujem !