Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Skutočná pravda o očkovaní


Reportáž zo slovenska

 

 

Vplyv hliníku

https://www.facebook.com/sloboda.v.ockovani/videos/578831912470477/?hc_ref=ARSRYUu2BmKw-TXurEMZAkX-jp7QbIlrX6GLGtiiu_s2ExftrMaEUdHQii-TMhf-g7A

 

 

Otázka morálnosti očkovania


Očkovanie je zdravotný zákrok s neoddeliteľným rizikom nežiaducich účinkov, ktoré môžu byť aj veľmi vážne, vrátane smrti. Od nikoho sa nedá očakávať, a už vôbec nie požadovať, aby podstúpil obeť na svojom zdraví v záujme čisto hypotetickej ochrany (ktorá nebolo nikdy vedecky dokázaná) niekoho iného. Je zdravie imunitne oslabených vzácnejšie než zdravie človeka, ktorý je nútený podstupovať závažné riziká očkovania? Toto je absurdné a neprípustné "porovnávanie ľudskej hodnoty". Takáto obeť je prípustná len ako dobrovoľná.

Najnovšia štúdia zistila, že všetky skúmané vakcíny boli kontaminované!

Výskumníci testujúci 44 vzoriek tridsiatich rôzných vakcín zistili ich kontamináciu nebezpečnými látkami, vrátane červených krviniek, ťažkých kovov a iných nečistôt.

Kontaminované boli všetky vakcíny, okrem jedinej – používanej u zvierat.

Použijúc najnovšie, veľmi senzitívne technológie, ktoré nie sú využívané výrobcami vakcín, talianskí vedci boli nepríjemne prekvapení odhaleniami samostatných kotaminantov a zlúčenín organického odpadu, vrátane červených krviniek ľudského alebo zvieracieho pôvodu, ale tiež ťažkých kovov ako olovo, wolfrám, zlato, chróm, ktoré sú spojené s autoimunitnými ochoreniami a leukémiou.

Štúdia publikovaná v januári 2017 v International Journal of Vaccines and Vaccination výskumníci pod vedením Antoinetty Gatti z Talianského Narodného výboru pre výskum, ktorá je tiež riaditeľkou vedeckého centra pre nanodiagnostiku, uviedla, že výsledky skúmania “preukázali prítomnosť mikro a nanočastíc pozostávajúcich z anorganických elementov vo vzorkách vakcín”, ktoré neboli uvedené na zozname ingrediencií.

Častice olova boli napríklad nájdené v HPV vakcíne – proti rakovine krčku maternice , ďalej v sezónnej protichrípkovej vakcíne a tiež vo vakcíne proti meningitíde C.

Vzorky dojčeneckých vakcín DTP proti záškrtu, tetanu a čiernému kašľu, ďalej proti hepatitíde B a detskej obrne obsahovali nerez, wolfrám a agregát (zlúčeninu) zlata a zinku.

V iných vakcínach boli ťažké kovy ako platina, striebro, bizmút (toxický kov hromadiaci sa podobne ako olovo v pečeni, obličkách, kostiach a v nervovom tkanive), železo a chróm. Chróm samotný, ale aj jeho zlúčeniny so železom a niklom boli identifikované v 25. testovaných vakcínach.

Chrípková vakcína pre deti od troch rokov obsahovala 11 kovov a ich zlúčenín – podobných tým, ktoré sú spájané s leukémiou, poznamenali výskumníci.

Mnohé vakcíny obsahovali železo a jeho zliatiny, ktoré podľa autorov štúdie “môžu koródovať, pričom proces korózie spôsobuje toxicitu vplývajúcu na tkanivá”.

Výskumný tím dal k dispozícii obrázok miesta v skúmanej kvapke vakcíny proti záškrtu, čiernému kašľu, tetanu a mozgovej obrne, na ktorom je “jasne viditeľná morfológia červenej krvinky, ktorú však nedokázali identifikovať, či je ľudská alebo zvieracia”. Okrem toho sa vo vakcíne nachádzali pozostatky hliníka, brómu, silikónu, draslíka a titánu.

Feligen, jediná testovaná veterinárna vakcína bola zároveň jedinou nekontaminovanou zo všetkých 44.

Hliník ma dobre zdokumentované dôkazy o neurotoxicite. Preto sa vo Francúzsku vo veterinárnych vakcínach nepoužíva. V ľudských však áno. Výskumníci vyjadrili obavy nad súhrou viacerých toxínov, ak sa pridajú k tomuto známemu neurotoxínu.

“V toxikológii je známym faktom, že kontaminanty vytvárajú mutuálny, synergický efekt a ako sa ich počet zvyšuje, rastie aj ich účinok a nepredvídateľnosť. Platí to o to viac ak je nejaká substancia neznámeho pôvodu.”

Výskumný tím bol prekvapený toľkou kontamináciou a nevedel zistiť ako sa kontaminanty do vakcín dostali. Niektoré neznáme kontaminanty vo vakcínach ani nevedel identifikovať. Uviedol však, že

“v každom prípade, a to bez ohľadu na pôvod znečisťujúcich látok, tieto nesmú byť prítomné v žiadnych injekčných liekoch a už vôbec nie vo vakcínach (ktoré majú priamy vplyv na imunitu, pozn. prekl.), obzvlášť nie v tých pre batoľatá.”

 

Nežiadúci účinok

Táto štúdia objasňuje, že nečistoty podávané v injekciách môžu byť zodpovedné za celu radu zdanlivo nesúvisiacích reakcii spojených s očkovaním, ako sú bolesti hlavy, záchvaty, únava, bolesti svalov, paralýza a syndróm náhleho úmrtia novorodenca. Je viacmenej pravdepodobné, špekuluje výskumný tím, že kontaminanty vo vakcínach majú závažnejší vplyv najmä na deti.

Akonáhle sa kontaminanty ako hliník, či už by vo vakcínach mal alebo nemal byť, dostanú prostredníctvom vakcín do tela, spúšťajú reakciu imunitného systému.

Tak, ako pri ktoromkoľvek malom cudzom telese, ktoré sa dostane do tela, jeho reakcia na kontaminanty vo vakcínach je potentná, doposiaľ málo objasnená, nepredvídateľná a, ako podotkli talianskí výskumníci, nepotrebná.

Imunitný systém pri vniknutí akéhokoľvek cudzieho telesa vysiela armádu bielych krviniek – makrofágov, ktoré obkľúčia cudzie teleso a zdržia ho v mieste opuchu.

Ak sa ale v prípade vakcín kontaminanty vyplavia ďalej do krvného riečišťa a následne do vzdialených orgánov, vrátane čriev (ktoré sú zodpovedné za viaceré telesné funkcie, vrátane imunity) reakcia imunity môže byť v lepšom prípade zreteľná dlho po tom, ako sa kontaminanty do tela nepatrne dostali.

V tom horšom prípade môže proti votrelcovi imunitný systém spustiť akútny zápalový proces, vrátane vyslania cytokínov. Niektoré z týchto chemických nositeľov, ako interleukin-6 je spojený s autizmom.

Keďže sa tieto kontaminanty majú tendenciu v tele zdržiavať (a to bez možnosti, aby bolí identifikované v krvi, pozn. prekl.) a donekonečna stimulovať imunitu, môžu spôsobiť chronické zápaly manifestujúce ako autoimunitné ochorenia, kde sa imunitný systém obráti proti bunkám vlastného tela – čo je napríklad prípad cukrovky typu A.

Bolo tiež zistené, že kontaminanty z vakcín sú schopné preniknúť bunkový nukleus a vplývať na DNA, poznamenali vedci. Nik však zatiaľ nevie, aký účinok to na bunku má.

Jasné nebezpečenstvo

Táto práca nepoukazuje len ta to, že vakcíny sú plné nečistôt, pričom niektoré nemohi identifikovať ani výskumníci na najvyššej úrovni.  Nechtiac tiež zosmiešňuje úrady, ako FDA a CDC, ktoré majú mať na starosti bezpečnosť liekov, ale namiesto toho bez adekvátných preverovaní neopodstatnene tvrdia, že všetky vakcíny prešli potrebnými testovaniami a sú preto bezpečné.

Zistenia neodhalili len to, že dlhodobé následky vakcín ani nemôžu byť sledované a skúmané. A ak takzvané protirakovinové HPV vakcíny obsahujú rakovinu spôsobujúce zlúčeniny toxických kovov, ich používanie na prevenciu rakoviny, ktorou dievčatá pred dosiahnutím 21. roku takmer nemôžu byť postihnuté, nie je len nezmyselné. Je to neslýchané zneužívanie dôvery.

Určite sa objavia a už aj objavili snahy na spochybnenie aj tejto štúdie. Jej výsledky však nielen že jasne vyvracajú tvrdenia, že vakcíny sú bezpečné a účinné, ale že predstavujú jasné a zreteľné nebezpečenstvo.

Zdroj

Dirty Vaccines: New Study Reveals Prevalence of Contaminants

 

Zopár štatistík z úst lekára

 

Každé očkovanie obsahuje veľkú dávku hliníku. Viac o hliníku v priloženom videu. 

 


Zaočkovaní - Od zatĺkania po katastrofu HD (SK titulky) Extended version

 

http://www.vaclib.org/basic/HealthHazards.pdf
CITÁT...

Vakcíny obsahujú kombinácie prinajmenšom 39 rôznych prudko jedovatých kovov, rakovinotvorné substancie, toxické chemikálie, živé a geneticky upravené vírusy, baktérie, kontaminované sérum obsahujúce živočíšne vírusy a cudzí genetický materiál, extrémne toxické dekontaminátory a látky zvyšujúce účinok antigénu a nevyskúšané antibiotiká. Nič z uvedeného nemôže byť aplikované do tela injekcií, bez toho, aby v ňom nespôsobilo nejaké poškodenie.

Kontaminanty vo vakcínach zahŕňajú hovädzie (teľacie), vtáčie (kuracie) a opičie vírusy a baktérie ako streptokoky v DTP vakcíne proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu. [Pediatrics, sv. 75, č. 2, február 1985] a Serratia marcesens v chrípkových vakcínach [chrípková sezóna 2004].

Neexistoval a neexistuje žiadny skutočný vedecký výskum, ktorý by zistil, či vakcíny naozaj predchádzali ochoreniam.

Grafy podchytávajúce vývoj nákazlivých chorôb vykazujú, že vakcíny boli uvedené až na konci epidémií, keď už boli v posledných štádiách, teda na ústupe. V prípade kiahní, pred škandálom vedúcim k jej stiahnutie, vakcína v skutočnosti spôsobila ohromný rozmach výskytu tohto ochorenia.

K dispozícii nie sú žiadne dlhodobé štúdie bezpečnosti vakcín. Niekedy sú vykonávané veľmi krátkodobé testy, kedy sú porovnávané novou vakcínou naočkované osoby s osobami v inej skupine, ktoré dostali inú očkovaciu látku (obe s rovnakými adjuvans!). Podľa vedeckých laboratórnych pravidiel by však tieto testy mali byť rozšírené o porovnaní s ľuďmi v tretej, neočkované skupine. Aké postupy sú sledované pri podobných priemyselných alebo priemyslom sponzorovaných skúškach, vlastne nikto nevie.

Ortuť, hliník a živé vírusy vo vakcínach môžu byť za enormnú epidémiou autizmu (v USA 1 zo 110), čo je fakt, ktorý pripustil aj Vaccine Court (súd prejednávajúci prípady poškodenia očkovaním) v USA. Asi v 83 prípadoch, keď bolo dôvodné podozrenie, že autizmus spôsobili vakcíny, bolo obetiam schválená najvyššia ponuka odškodnenia.

Vakcíny proti osýpkám a orálna vakcína proti detskej obrne je vyrobené z opičieho séra. Toto sérum pomohlo početným opičím vírusom dostať sa do krvného obehu človeka. Bolo zistené, že doposiaľ jediný skúmaný z týchto vírusov, SV 40, je rakovinotvorný. Tieto vírusy vo vakcínach zostávajú.

Bola demonštrovaná prítomnosť SV 40 pri rôznych ľudských rakovinách. Dnes už sa tiež vie, že tento vírus je odovzdávaný budúcim generáciám, pretože bola zistená jeho prítomnosť v materskom mlieku a ľudských spermiách.

Počet prípadov detskej obrny klesal už pred všeobecne rozšíreným podávaním Salkovej vakcíny. Prípady predtým oznamované ako detská obrna sú teraz hlásené ako meningitída. Riziko ochorenia detskou obrnou pri kontakte so živým vírusom z vakcíny je väčší, než riziko získať toto ochorenie z prirodzene sa vyskytujúcich vírusov.

Mnohí lekári argumentujú tým, že choroby v priebehu detstva slúžia na precvičenie imunitného systému detí. Potlačenie týchto ochorení spôsobí, že sa imunitný systém správne nevyvinie, a to v dospelosti vyvolá rozličné autoimúnne poruchy, ako cukrovku a artritídu, ktoré dnes majú rozsah epidémií. Vakcíny udusia prirodzenú odolnosť (imunitu) a telo si nevyvinie žiadne prirodzené protilátky. Tieto protilátky u takto postihnutých žien neobsahuje ani materské mlieko, ktoré už dieťa proti ochoreniam nemôže chrániť.

 

 

 

Zatiaľ nebol objavený princíp, ktorý by telo naučil vytvoriť si imunitu na akúkoľvek chorobu. Ani očkovanie takúto schopnosť nemá.
Imunitný systém človeka buď má schopnosť brániť sa voči určitej baktérii či vírusu, alebo túto schopnosť nemá.
1. očkovanie dokáže v tele spôsobiť že telo si vytvorí protilátky  ale len u tých jedincov, ktorých telo je schopné na dané vírusy imunitne reagovať, ak telo imunitu nemá voči tímto vírusom, tak očkovanie mu ju nijako nezabezpečí. očkovanie naopak môže jedinca zabiť, ak sa napríklad do očkovacej látky dostanú neoslabené vírusy, čo sa bežne stáva. a dokazujú to mnohé prípady, kde ľudia ochoreli na vírus, voči ktorému mali byť očkovaní.
2. aj jedinci u ktorých si telo po očkovaní vytvorilo protilátky, tak ochoreli a dokonca aj zomreli na dané choroby, čo je ďalší dôkaz toho že očkovanie nijakým spôsobom imunite nepomáha. práve naopak.
Každá schopnosť človeka je limitovaná a rovnako aj jeho imunita, preto ak očkovanie zaneprázdni imunitu človeka, telo minie svoje prostriedky a keď príde akýkoľvek iný bakteriálny či vírusoví útok, tak môže telo podlahnúť, lebo už nemá potrebné prostriedky na obranu.  Taktiež je vedecky dokázané že telo má dva tipy imunity a očkovaním sa oslabuje práve ten druh imunity, ktorí je pre človeka dôležitejší.
3. preto je dôležité dokazovať účinnosť vakcín na jednoduchom a zaručenom vedeckom princípe a tým je štatistika porovnania očkovaných a neočkovaných jedincov a ich dlhodobé pozorovanie a porovnanie chorobnosti. Pretože telo je veľmi zložitý systém a jedna vakcína má vplyv na celý organizmus.
4. Z uvedeného vyplýva že očkovanie je len veľmi nebezepečný test imunity, ktorý v podstate otestuje tých čo imunitu nemajú a v prípade že obsahuje živé vírusy, tak v 100% tách nakazí jedincov bez imunity na daný typ vírusu. Čiže očkovanie nakazí na 100% tých, ktorí by sa prirodzeným spôsobom nikdy nenakazili, lebo v zdravej populácii by sa nemali odkaľ nakaziť. Čiže mnoho vakcín spôsobuje to, že neustále udržujú v kolobehu choroby, ktoré by sa už prirodzeným spôsobom nešírili, nakoľko sa uzatvorili ich prirodzené spôsobi šírenia sa, ktorými boli najčastejšie špinavá voda a znečistenie splaškami, ako aj nedostatočná hygiena a životná úroveň. Ale nielen toto je jediný problém očkovania. Problém je ten že očkovanie obsahuje veľmi nebezpečný hlinik, ktorí spôsobuje autoimunitné ochorenia ako sú alergie, ale aj oveľa závažnejšie. V podstate môže úplne rozbiť imunitu jedinca. A taktiež je veľmi škodlivý na mozog.

Vedec pripúšťa že údaje o autizme po očkovaní, boli zámerne zničené.


https://www.youtube.com/watch?v=Qtdr9YxSQI0

 

Ďalší z rady dokumentov o očkovaní, kde ľudia hovoria, čo sa stalo ich deťom po očkovaní. 

 

 

BRITŠTÍ VĚDCI UZNALI: očkování nefunguje. Mladá lékařka našla důkazy.

http://cestyksobe.cz/britsti-vedci-uznali-ockovani-nefunguje-mlada-lekarka-nasla-dukazy-odpurkyne-vakcin-je-ceskou-lekarkou-roku-nicivy-stroj-farmabyznysu-jede-vesele-dal/9458


Tu sú skúsenosti s nežiadúcimi účinkami očkovania u slovenských mamičiek.

http://www.modrykonik.sk/forum/ideme-ockovat/ake-neziaduce-ucinky-malo-vase-dieta-po-ockovani/


Doktor farmakoncernu a tvorca niekoľkých vakcín si robí srandu z toho ako jeho vakcína nakazí ľudí rakovinou

http://www.auria.sk/blog/doktor-farmakoncernu-merck-o-aids-z-ich-vakcin1

 

Ako prežiť dobu jedovú, vido o nebezpečnom víruse sv40

https://www.youtube.com/watch?v=NpeGYaT_K0k

 

Nasledujúci link uvádzam preto, aby človeku bolo jasné, že farmaceutickému priemyslu rozhodne neide o vaše vyliečenie. 

Primář Erben: Farmaceutické firmy a lékaři vás vodí za nos, civilizačním chorobám se dá předejít

http://video.aktualne.cz/dvtv/doktor-erben-farmaceuticke-firmy-a-lekari-vas-vodi-za-nos-ci/r~045e0bd4732711e58c710025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-2

 

ČLOVEKOM VYTVORENÁ EPIDÉMIA SK titulky 2016

 

 

Moje skúsenosti:

Videl som v telke diskusiu , kde jedna lekárka, veľká zástankyňa očkovania, ktorá zaočkovala už 10 000 detí tam presadzovala očkovanie. Za každé očkovanie dostala 5 EUR = 50 000 EUR, len za očkovanie. Tak sa nečudujem že je tak pozitívne naladená. Tak som jej napísal email v ktorom som požadoval výsledky štúdií. Samozrejme mi žiadne nedala, len tvrdila že očkovanie je prospešné. Že ona je študovaná a vie o tom viac ako ja a že jej to povedali tiež študované kapacity, ktoré o tom vedia viac ako ja. Tak som chcel teda vedecký dôkaz na to aby mi ukázala štatistiky z ktorých to tie vedecké kapacity vedia. Štatistiku si viem totiž prečítať aj ja. Jej odpoveď znela že očkovanie je prospešné... atď... Tak som potom pásal na úrad verejného zdravotníctv a tam pri povedali presne to isté ale žiadne dôkazy neposkytli.


Ďalšie fakty

http://www.margit.cz/ockovani-hypotezy-versus-fakta/
 

Poznámky rodičů ohledně zdravotního stavu jejich dětí

       Mnoho rodičů přidalo dodatečné informace o svých dětech. Zde je několik typických citátů:

 • "Je mi 27 let a jsem úplně neočkován. Jsem velmi zdravý a jen jednou nebo dvakrát ročně dostanu rýmu."
 • "Můj syn dostal většinu očkování, moje dcera žádné. Oba byli v kontaktu s nedávno očkovaným členem rodiny, já a můj syn jsme chytili černý kašel. U něj trval déle než měsíc (měl i různé jiné zdravotní problémy před onemocněním), což se očekávalo. Moje neočkovaná dcera zakašlala jednou za celou dobu trvání naší nemoci a při druhé expozici nebyla postižena vůbec."
 • Jsem jedním z 10 dětí našich rodičů. Ani jeden z nás nebyl očkován. Je nám 38 až 59 let. Nechali nás prodělat všechny dětské nemoci, abychom si posílili imunitní systém. Většina našich dětí také nebyla očkována. Téměř žádné z neočkovaných dětí v naší rodině nemá žádnou chronickou nemoc.”
 • Vsadil bych na zdraví svých tří neočkovaných dětí proti zdraví očkovaného dítěte každý den v týdnu a v neděli dvakrát.”
 • Moje tříletá dcera je ve třídě pro 5-leté děti a vyniká dokonce i tam. Nebyla zdaleka nikdy tolik nemocná jako mnoho jejích kamarádů. Všichni ji považují za velmi nadanou a bystrou, více než odpovídá jejímu věku. Její dva starší sourozenci byli oba poškozeni očkováním a posledních 6,5 roku se z toho zotavují.”
 • Moji dva chlapci neměli obřízku, žádné očkování, ani žádný vitamín K po narození ani screening na fenylketonurii, žádnou bolestivou proceduru. Porodila jsem bez léků a přirozeně ve vzpřímené poloze na kolenou, celý porod jsem prochodila. Oba chlapci jsou výjimečně zdraví, inteligentní, milí a krásní. Staršího jsem kojila do jeho 4 let a nyní kojím toho dvouletého."
 • Mé tři očkované děti byly během jejich prvních dvou let života často nemocné, trpěly na opakované záněty uší, na které dostávaly stále dokola antibiotika, která nikdy nefungovala. Musely dostat 3 různé druhy antibiotik, než nemoc přešla, mezitím dostaly průjem a kvasinky. Chytly každý bacil, který letěl kolem, včetně několika streptokokových angín. Všechny trpěly kožním onemocněním, které doktor označil za keratosis pylaris. Mé neočkované dítě nebylo nikdy nemocné s výjimkou občasného lehkého nachlazení. Nikdy nemělo zánět středního ucha ani kožní problémy."
 • Z různých důvodů jsme se rozhodli naše děti neočkovat a nikdy jsme se nepokoušeli pro ně vytvořit sterilní prostředí. Žijeme na malé farmě a děti v teplejších měsících (když nemrzne) málokdy nosí venku boty, což je většinu času. Občas se píchnou nebo říznou o různé kovy, střepy a podobně, a neměli žádnou infekci, která by stála za řeč. Kromě toho je často kousne nějaké zvíře, kočky, myši (stále chytají myši), zahradní hadi, různý hmyz, bez žádných nežádoucích důsledků. Kromě prvního se všechny narodily doma, byly kojené a žádné z nich za posledních 8 let nevidělo doktora (ani McDonalds).”
 • Jeho sestra byla plně očkovaná. Zemřela ve věku 5 měsíců 14 dní poté, co protrpěla různé symptomy otravy rtutí včetně ekzému, alergie na mléko a epizod hypotonie, kdy nereagovala na okolí a měla rozšířené zorničky. Její smrt byla označena za syndrom náhlého úmrtí kojence. Já vím, že to bylo způsobeno očkováním. Já sama jsem měla těžkou reakci na očkování proti pravým neštovicím a v rodině máme další případy těžkých reakcí na očkování. Můj neočkovaný syn nikdy nepotřeboval antibiotika, nikdy neměl zánět uší a neviděl doktora od svých dvou let, a to bylo pouze kvůli problému s okem, který se vyřešil sám.”
 • Nikdy neměl otitidu ani vážnou nemoc, která by vyžadovala léky, v prosinci 2010 mu byly dva roky. Očkované děti, které znám, včetně mé 8-leté dcery, byly pořád nemocné. Krup, ekzém, RSV, spála, angína, roseola, kvasinky, astma, potravinové alergie, jiné alergie a ze všeho nejvíc jedna otitida za druhou. Srovnání se zdravotními záznamy jeho sestry ukazují, že brala během prvních dvou let života více než 14x antibiotika. Byla pořád tak moc nemocná… doktor řekl, že to je normální a ve srovnání s ostatními dětmi to tak skutečně bylo. Všechny byly pořád nemocné. Je to považováno za normální u dětí mladších tří let. Nechodila do jeslí ani školky… takže neplatil argument, že to chytá z kolektivu. Nemohla jsem ji nikam vzít, protože byla nemocná. Dokonce měla zápal plic!“
 • "Je neuvěřitelné, když porovnám její zdraví s ostatními dětmi jejího věku. Chytne stejnou chřipku jako ony, ale má velmi mírné symptomy ve srovnání s jinými dětmi, které mají těžký průběh vyžadující návštěvu pohotovosti a léky. Prospívá velmi dobře, ve svých dvou a půl letech dokáže číst."
 • "Můj otec je lékař a když měla být moje dcera očkovaná, chtěl vidět očkovací kalendář. Řekl mi, ať ji podle něj neočkuji. Já sama jsem jako dítě měla astma a můj táta si dělal starosti o vlivu očkování na mou dceru. Nyní je z ní super zdravá teenagerka, nikdy neměla antibiotika, celou chřipkovou sezónu zvládne bez problémů a její imunitní systém je silný. Její bratr je na tom stejně."
 • "Když byla miminko, dva pediatři mě vyhodili, protože si mysleli, že jsem nedbalá matka. Jeden z nich mi hrozil úřady. Našli jsme pediatričku, která si myslí, že je její povinností se o mou dceru starat ještě více než o jiné pacienty, protože není očkovaná. Když bylo Sarah 18 let, její lékařka řekla, že je zdravější než většina jejích pacientů, jen má lehce podváhu."
 • "Máme tři neuvěřitelně zdravé děti, které vyrostly v chytré a pracovité lidi. Děti nikdy neměly bolesti hlavy, krvácení z nosu, vaginální infekce, problémy se střevy… žádné z běžných potíží, o kterých si lidé myslí, že jsou normální, ale ve skutečnosti jsou to známky nemoci."
 • "Můj syn se narodil mimo nemocnici v porodním centru, které vedou porodní asistentky, vše bylo přirozené a byl kojený dva a půl roku. Je velmi statné batole s velmi živou fantazií a velkým smyslem pro humor. Zná abecedu a začíná dávat dohromady slova. Je úžasný, podle mne i díky nedostatku lékařské „péče“. Jsem zdravotník a velmi mě štvou nedostatky našeho systému."
 • "Důvěřujte silnému imunitnímu systému. Jezte přirozené jídlo, používejte homeopatii, vitamín C a bylinky k posílení imunity. Děti měly plané neštovice, prasečí chřipku a černý kašel bez komplikací."
 • "Je jí 17 let a je velmi zdravá. Většina lidí je šokována, když se dozvědí, že nikdy neměla otitidu."
 • "S. je nyní 21 let a studuje čtvrtý ročník na univerzitě. Je to výjimečně bystrý a zdravý mladý muž. Vždy byl nejzdravější dítě ve třídě, jen vzácně dostal rýmu a zameškal možná 3 dny za celý školní rok. Nikdy neměl antibiotika, steroidy nebo jiné alopatické léky. Dala bych mu A+ za jeho zdraví."
 • "Jsem 63-letý baby boomer, který nikdy nedostal žádné očkování, prostě proto, že jsme žili v tak odlehlé zemědělské oblasti, že se ke mně nemohli dostat a má matka se svou naivní intuicí nechtěla, aby mi „ublížili“. Moje srdce krvácí, když slyším o dnešních dětech. Příběhy lidí jako jsem já, kteří nebyli nikdy očkováni, vyrostli a žijí život plný zdraví a síly, jsou ignorovány. Bylo by užitečné udělat studii se staršími ročníky."
 • "Nechtěla jsem dát J. očkovat dřív, než jí budou tři roky, protože jsem chtěla, aby nejdřív začala dobře mluvit. Děsila mě představa, že jí nechám píchnout něco, co by mohlo způsobit smrt, ale myslela jsem si, že to je povinné. Nikdy nebyla ani zdaleka nemocná nebo duševně poškozená jako můj syn, který dostal všechny vakcíny podle kalendáře, protože jsme žili v armádním zařízení. Ale její zdraví nelze vůbec srovnat se zdravím mého mladšího syna, který nikdy nebyl očkován a za 9 let svého života neměl ani jednou antibiotika!"

 


Ako sa snažia farmaceutické spoločnosti a všetci, ktorí profitujú z očkovania, teda hlavne lekári ohovárať, klamať a fabulovať rôznymi obrázkami a tvrdeniami, ktorými chcú zdiskreditovať všetkých ktorý fanaticky neveria v očkovanie a v názory zapredaných lekárov.
 

Na internete som našiel tieto obrázky:
 

Obrázok č.1. Autosedačky

na obrázku sa uvádza účinnosť autosedačky pri záchranie dieťaťa

55 az 75%, a uvádza sa tam že dieťaťu škodia ftaláty zo sedačky, ale v akom rozsahu tie škodia? V 0,001%?Lebo každá autosedačka ani ftaláty nemusí obsahovať a navyše oveľa viac vtalátov do tela sa dieťatu dostane z cumlíka, umelej fľašky, auta, takže aj keby vtaláty obsahovala tá sedačka, tak v pomere k ostatným je to naozaj tak 0,001%. taktiež zabudli uviesť že aké zvýšené riziko potvrdili štúdiu o zadusení sa dieťaťa v sedačke. 0,5%. Takže asi preto nikto nebojuje proti sedačkám. Lebo tie preukázatelňe zachraňujú život v 55 až 75% ale ich škodlivosť môže byť niekde maximálne v 1%. Takže radšej budem podstupovať riziko že sa dieťa zadusí v 1% ako že sa niečo stane keď prudko zabrzdím. Navyše to riziko zadusenia sa mi zdá ako totálna hovadina. Veď len sedí v sedačke a je pod dozorom, tak keby sa začne dusiť tak asi o tom viem a pomôžem mu. To sa mi môže aj doma zadusiť v sedačke v kuchyni nie?


Taktiež SIDS (syndróm náhleho úmrtia kkojencov) tiež uvádzajú, ale chcel by som k tomu vidieť štatistiky. Aby to náhodou nebolo kôli očkovaniu to umrtie. Ako chcú dokázať že sedačky majú vplyv na to úmrtie? Ani by som sa nečudoval, keby takýto výzkom farmaceutické spolčonosti robili. Lebo potrebujú na niekoho zvaliť vinu.

Ale niekomu úplne stačí že si prečíta takýto tupý obrázok a jeho kognitívna dizonancia sa môže ďalej rozvíjať.

 

Obrázok č.2. Antivax logika

Keď ti štatisticky vzrastie autizmus 3 násobne v krajinách kde sa očkuje MMR vakcínov a v krajinách kde nie, tak zostane rovnaký, tak aká je pravdepodobnosť že to má súvis? Ako mi potom vysvetlíš logiku tohto obrázka?
Pri jednom náraste je súvislosť 0, pri 10 nárastoch je súvyslosť štatisticky takmer 100% zaokrúhlene. Takto sa robia štatistiky a nie na základe jedného výskumu, tak ako to naznačuje obrázok.
Takže psychologický a logický rozbor obrázku. Obrázok je ohováranie.
Naznačuje totiž že ten, kto verí v neúčinnosť očkovania je hlupák, ktorý svoje presvedčenie zakladá na výsledku jednej bezvýznamnej štúdie. Avšak pravda je taká, že takáto štúdia by naozaj nič nevypovedala, ak by sa jednalo o ojedinelý prípad v jednej krajine. Avšak vždy sa robí štúdia vo viacerých krajinách, alebo sa porovnávajú jednotlivé roky a výskyty, takže v skutočnosti by nikto takémuto výskumu neveril a takýto výskum by sa ani nerobil, lebo by nič nevypovedal. Tieto výskumi vždy porovnávajú množstvo údajov a nie len jeden, tak ako je naznačené na obrázku. Takže tento obrázok je veľmi šikovne vytvorené klamstvo, fabulácia, ohováranie.

 

Rozprávka o mamke, ktorá chcela vedieť, ako to naozaj je

Kde bolo tam bolo, bola raz jedna mamka, ktorá nadovšetko ľúbila svoje dieťa. Preto s ním išla k pediatrovi, aby dieťa absolvovalo predpísané vyšetrenie. Pretože ako dobrá mamka nechcela niečo zanedbať a najmä nechcela svoje dieťa vystaviť zbytočnému riziku.

K tomuto detskému lekárovi išla prvý raz, pretože jej dovtedajší rodinný lekár, ktorý sa staral o jej rodinu viac ako dve generácie, nedávno odišiel do zaslúženého dôchodku. Lekár bol veľmi milý a dieťa starostlivo vyšetril. Potom s úsmevom povedal: „Gratulujem! Váš malý je zdravý ako repa, priam prekypuje zdravím!” Potom ešte raz nazrel do svojich podkladov, náhle poklepal na jedno miesto a povedal: „Hm, takmer by sme zabudli na očkovací preukaz.” – „Ale ja žiaden nemám ”, odpovedala mamka.

Lekár sa zarazil a povedal: „Čože, to snáď nie, skutočne nemáte očkovací preukaz? Azda je to dieťa neočkované?“ – „Nie je očkované“, povedala mamka, „náš starý rodinný lekár nás od toho odradil a preto moje dieťa nie je očkované, rovnako ako ja.“ – „Aha“, povedal doktor. „Potom váš starý lekár zrejme už nemal všetkých päť pohromade. Tento nedostatok však našťastie môžeme rýchlo napraviť.“ Povedal a už mal v jednej ruke striekačku a v druhej ruke fľaštičku.

„Ale pán doktor, veď ste to práve povedal, moje dieťa prekypuje zdravím. Azda bude na základe očkovania ešte zdravšie, ako je už teraz, bez očkovania?“

Nato doktor vysypal: „Očkovanie patrí medzi najdôležitejšie a najúčinnejšie preventívne opatrenia, ktoré sú v medicíne k dispozícii. Najlepším dôkazom toho je úplná eradikácia smrteľných nákazlivých chorôb ako kiahne alebo detská obrna. Moderné vakcíny sú dobre znášanlivé, a ich nežiaduce vedľajšie účinky sú pozorované iba v zriedkavých prípadoch.” Krátko sa nadýchol a pokračoval: „Chceme predsa, aby dieťa aj naďalej ostalo zdravé tým, že očkovaním sa zabráni, aby sa nakazilo nebezpečnou, nákazlivou chorobou. Azda nechcete byť nezodpovednou mamičkou a vystaviť svoje dieťa takým rizikám – alebo áno?”

„To je ale zvláštne”, povedala mamka pokojne, „celý život som nebola očkovaná a až na niekoľko výnimiek som nikdy nebola chorá. A náš starý lekár vždy mojej matke hovoril, že horúčka je dobrá.” Pediater bol zdesený: „Takto vás váš lekár vedome dostal do nebezpečenstva života – mohli ste zomrieť – a mali ste zrejme neuveriteľné šťastie, že – takáto neočkovaná – stojíte teraz predo mnou zdravá a dokonca aj vaše dieťa je zdravé!”

„Hm“, povedala mamka. „Takže očkované deti sú zdravšie ako deti neočkované?“ – „Prirodzene,“ povedal doktor. „To vie predsa každý.” – „Nuž áno,“ povedala mamka, „počula som o tom. Ale či je to pravda, to neviem. Odkiaľ to viete vy?“

Pediatrove oči sa trocha rozšírili, potom sa vztýčil v celej svojej výške. Držiac striekačku v jednej a fľaštičku v druhej ruke povedal: „Nuž, na to aby som to vedel, som koniec koncov študoval mnoho semestrov.“ – „Takže mi viete uviesť vedecké štúdie, v ktorých bol navzájom porovnávaný zdravotný stav očkovaných detí a neočkovaných detí?” Dobrý detský lekár sa zamračil. Potom pozrel na hodinky. Potom sa najskôr zhlboka nadýchol – zatiaľ čo rozmýšľal. Takúto otázku mu za celú jeho prax ešte nikto nepoložil, už vôbec nie nejaká jednoduchá mamička bez akéhokoľvek akademického vzdelania.

„Určite také štúdie existujú ”, nakoniec povedal. – „Ktoré napríklad?“ Koledovala si o to. Ruka so striekačkou sa trocha zatriasla. „Milá mamička,” povedal, mávajúc pritom fľaštičkou, „žiaľ nemám toľko času, prehrabávať sa v mojich starých prednáškach. Mali by ste mi to jednoducho veriť, pretože, koniec koncov, som pediater s mnohoročnými skúsenosťami.“ – „Dobre, kde by som teda mohla získať tieto informácie? Azda od profesora, u ktorého ste študovali?“

„Vy ste ale tvrdohlavá ”, zamrmlal: „Nie, môj vtedajší profesor pred troma rokmi zomrel.“ – „Ale váš bývalý profesor určite nie je jediný, kto pozná štúdie, ktoré dokazujú, že očkované deti sú zdravšie, ako neočkované?“ – „Nie, prirodzenie nie. Každopádne by vám v tejto veci v každom prípade mal vedieť pomôcť regionálny Úrad verejného zdravotníctva, pretože ten vedie dozor nad zdravotníctvom v našom okrese.“ – „Dobre, tak sa obrátim na regionálny Úrad verejného zdravotníctva. Veľmi pekne ďakujem za vašu informáciu.”

Ako to povedala, vzala svoje dieťa a obrátila sa smerom k dverám. Potom sa však ešte raz obrátila – lekárovi sa takmer zastavilo srdce – a povedala: „Ach áno, skôr než na to zabudnem: Mohli by ste mi dať príbalové letáky k vakcínam, ktoré ste chceli naočkovať môjmu malému?” – „Milá pani”, opakoval pediater škrípuc zubami: „Keby som mal iba takých pacientov ako vás, pokojne by som svoju ordináciu mohol zavrieť, pretože zdravotná poisťovňa mi zaplatí za poradenstvo o očkovaní iba vtedy, ak po poradenstve dôjde k samotnému očkovaniu.”

„Mimochodom: Ak svoje dieťa nedáte zaočkovať, ani sa ku mne nemusíte obťažovať, pretože pre tak nezodpovedné správanie nemám najmenšie porozumenie. Mali by ste sa za to hanbiť, ako ohrozujete život a zdravie svojho dieťaťa.” Mamka prvý raz vyzerala trochu zarazene – čo doktorovi v úzkych spravilo dobre. Potom sa pozrela na svoje dieťa, ktoré prekypovalo zdravím, a opäť pozrelo pediatrovi do očí: „Dobre, ak mi neviete dať tie príbalové letáky teraz, tak si ich skrátka vyzdvihnem zajtra ráno. Zavolám vám predtým.” S týmito slovami dala svojmu zdravím prekypujúcemu neočkovanému chlapcovi pusu na čelo a opustila ordináciu.

O niekoľko dní neskôr v rámci hodín pre verejnosť regionálneho Úradu pre verejné zdravie skutočne sedela oproti milej staršej lekárke. „Čo môžem pre vás urobiť?”, sa táto opýtala. „Môj pediater odporúča, aby som svojho malého dala očkovať a ja by som rada vedela, či existujú vedecké štúdie, ktoré dokazujú, že očkované deti sú celý život zdravšie, ako deti neočkované.”

Úradná lekárka sa ešte stále priateľsky usmievala a povedala:

„Očkovanie patrí medzi najdôležitejšie a najúčinnejšie preventívne opatrenia, ktoré sú v medicíne k dispozícii. Dôkazom toho je napríklad skoro úplná eradikácia nákazlivých chorôb ako kiahne alebo detská obrna. Moderné vakcíny sú dobre znášanlivé, a ich nežiaduce vedľajšie účinky sú pozorované iba v zriedkavých prípadoch.” – „Dobre, ďakujem za informáciu, ale na to som sa vás nepýtala.” – „Nerozumiem, ktorá otázka ostala nezodpovedaná?” opýtala sa mierne podráždená lekárka. „V ktorých vedeckých publikáciách je preukázané, že očkované deti sú skutočne zdravšie ako neočkované.”

„Takéto publikácie určite existujú. Húfom. Tým si môžete byť istá. Neexistuje preto žiaden dôvod, aby ste svoje dieťa vystavila riziku nebezpečných a potenciálne smrteľných infekčných chorôb.” – „Viete mi niektoré z nich uviesť?” – „Čo prosím? Infekčnú chorobu?” – „Nie, jednu z tých početných publikácií.” – „Ach, tých existuje tak veľa, že v nich nemám prehľad.” – „Mne stačí na začiatok iba jedna!” – „Hm, žiaľ nemám toľko času, aby som sa kvôli takýmto špeciálnym otázkam prehrýzala rozsiahlou medicínskou odbornou literatúrou, to určite pochopíte.” – „Dobre, to ste počas svojho štúdia nehovorili o výsledkoch takýchto výskumov?” – „Ale áno, pravdaže, ale tie podklady už nemám. To bolo predsa už dávno.” povedala úradná lekárka, zatiaľ čo si zdĺhavo naprávala svoje okuliare. – „Koho by som sa teda mohla opýtať?” – „Nuž, najlepšie celoštátneho Úradu verejného zdravotníctva. Ten by mal mať túto informáciu, pretože celoštátny Úrad verejného zdravotníctva je príslušný pre celú krajinu”.

Neoblomná mamka sa zdvorilo poďakovala, skutočne sa obrátila na krajský Úrad verejného zdravotníctva a dostala tam najskôr nasledujúcu odpoveď: „Očkovanie patrí medzi najdôležitejšie a najúčinnejšie preventívne opatrenia, ktoré sú v medicíne k dispozícii. Dôkazom toho je napríklad skoro úplná eradikácia nákazlivých chorôb ako kiahne alebo detská obrna. Moderné vakcíny sú dobre znášanlivé, a ich nežiaduce vedľajšie účinky sú pozorované iba v zriedkavých prípadoch.”

Po ďalších márnych dopytoch mamku, ktorá chcela vedieť, ako to naozaj je, nakoniec odkázali na Inštitút Roberta Kocha, ktorý, ako jej povedali, je vraj najvyšším zdravotníckym úradom pre infekčné choroby. A informácia najvyššieho zdravotníckeho úradu bola takáto: „Očkovanie patrí medzi najdôležitejšie a najúčinnejšie preventívne opatrenia, ktoré sú v medicíne k dispozícii. Dôkazom toho je napríklad skoro úplná eradikácia nákazlivých chorôb ako kiahne alebo detská obrna. Moderné vakcíny sú dobre znášanlivé, a ich nežiaduce vedľajšie účinky sú pozorované iba v zriedkavých prípadoch.”

Na základe ďalšieho naliehania jej povedali: „Dôkazy úžitku vakcín nájdete v rozsiahlej medicínskej odbornej literatúre.” A keď statočná mamka požadovala, aby jej uviedli aspoň JEDNU takúto publikáciu, dostala odpoveď: „Žiaľ, nemáme kapacity na to, aby sme pre vás vykonávali rozsiahle rešerše medicínskej literatúry.” A takto tam ostala stáť, mamka, ktorá chcela vedieť, ako to naozaj je – rovnako múdra, ako na začiatku.

… A ak nezomrela, doteraz sa spytuje úradov na dôkazy toho, že očkované deti sú zdravšie ako neočkované…

Autor: Hans U. P. Tolzin

Preklad z nemčiny ďurino,  máj 2013

Komentár:

Žiadna nezávislá štúdia nedokazuje, že očkované deti sú zdravšie, ako deti neočkované.

Existuje však štúdia, ktorá dokazuje, že neočkované deti sú zdravšie, ako deti očkované.

A rovnako existuje štúdia, ktorá dokazuje, že za obdobie od roku 1990 do roku 2010 zomrelo v USA 145 800 detí priamo na následky očkovania.

Povinné očkovanie je genocída našich detí.

 

 

 

Nová kniha

 

   S veľkou radosťou si vám dovoľujem oznámiť, že sa mi práve podarilo dokončiť slovenský preklad knihy Dr. Andrewa Jeremyho Wakefielda Callous disregard: Autism and vaccines — the truth behind a tragedy, ktorej názov v slovenčine znie: Bezcitná bezohľadnosť: Autizmus a očkovanie — pravda o jednej tragédii.

    Knihu si môžete prečítať:

    Prípadné chyby (či už nezrozumiteľný/zle zrozumiteľný preklad, preklepy alebo pravopisné nedostatky) hláste, prosím, na sloboda.v.ockovani@gmail.com a ako predmet správy uveďte „Callous Disregard“.

    S láskavým dovolením autora je slovenský preklad knihy úplne zdarma, ale poteší, keď podporíte autora kúpou originálu (či už v tlačenej alebo elektronickej podobe) a/alebo prekladateľa, ktorému preklad knihy zabral niekoľko mesiacov.Viac tu: http://m.slobodavockovani.sk/news/slovensky-preklad-knihy-dr-wakefielda-dokonceny/

 

Výzkumy potvrdzujúce rôzne nežiadúce účinky po očkovaní

http://m.svobodavockovani.cz/news/studie-neurologicke-nezadouci-udalosti-po-ockovani/
 

Niečo pre českých rodičov. Ako prihlásiť dieťa do škôlky aj keď nieje očkované

http://www.suenee.cz/neockovat-jde-to/

 

Lekári, ktorí vo vakcínach objavili rakovinové enzýmy, boli všetci zavraždení

http://www.badatel.net/lekari-ktori-vo-vakcinach-objavili-rakovinove-enzymy-boli-vsetci-zavrazdeni/


Ďalší príbeh skazeného života

http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/7914-sestimesicnimu-detatku-zustal-po-8-davkach-ockovani-poskozeny-mozek-zoufala-maminka-lituje-sveho-rozhodnuti

 

Dokument o očkovanom dieťati na STV

 

Porovnanie očkovaných a neočkovaných detí.


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10212142368887051&substory_index=1&id=1010733362&ref=tn_tnmn&hc_location=ufi


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail: