Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov: FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Správne nastavený systém


Správne nastavený systém by vyzeral nasledovne. 

 

Podmienky:

 

 1. zriadenie alternatívneho systému rozhodovania v štáte na báze internetového navrhovacieho a schvaľovacieho systému
 2. zriadenie štátnej banky
 3. zriadenie štátnej meny
 4. nahradenie odvodov a všetkých daní emitovaním peňazí štátnou bankou
 5. zdanenie najbohatších nad určitý finančný obnos
 6. peniaze dáva štát do obehu nie cez dlhy, ale prostredníctvom platov úradníkov, dôchodcov, postihnutých, firiem ktoré pracujú pre štát, a bezúročných pôžičiek
 7. kažý občan po doštudovaní dostáva finančný obnos vzhľadom k výške kvalifikácie na začiatok podnikania
 8. pôrodnosť by sa kontrolovala tak, aby prehustené oblasti boli obmedzené v počte detí

 

Priebeh a dôsledky:

 1. zavedením priamej demokracie by ľudia tvorili zákony vhodné pre nich
 2. zaviedlo by sa pravdivé vyučovanie v školách o zdraví, fyzike, ekonimike, histórií a podobne
 3. menej majetný a pracujúci ľudia by mali možnosť veľmi dobre zarábať
 4. vyrastalo by množstvo menších firiem
 5. zvýšila by sa konkurencia a znížili by sa ceny jednak z dôvodu vyššej konkurencie a jednak z dôvodu že by sa do cien nepremietali dane, ktoré ich teraz mnohonásobne predražujú
 6. megakorporácie by sa neudržali a ľudia čo žijú len z úrokov a bez práce by museli začať pracovať
 7. rapídne by sa znížil pracovný čas
 8. zvýšilo by sa množstvo príležitostí
 9. zlepšila by sa ekonomika vo všetkých smeroch
 10. vyrovanli by sa všetky sociálne vrstvy a vznikla by silná stredná trieda
 11. ľudia by mali peniaze na inovatívne a drahé riešenia a začali by rozmýšľať ekologicky
 12. znížili by sa emisie, a nevznikali žiadne odpady. Všetko by sa recyklovalo. 
 13. industrializácia by nebola tak agresívna a bezohľadná
 14. plánované zastarávanie výrobkov by sa stalo automaticky nekalou praktikou
 15. ľudia by mali viac času na zábavu a osobný rozvoj
 16. naštartovala by sa nová vlna evolúcie a technického i duševného vývoja ľudstva
 17. vo fungujúcej ekonimike by neexistovalo nedostatku a preto by nebola potrebná armáda
 18. polícia by sa obmedzila na úplné minimum, lebo by neexistovala kriminalita. Kriminalita tu je len z dôvodu že množstvo ľudí nedokáže svojou prácou pokryť ani základné ľudské potreby ako je bývanie, oblečenie a strava. Cítia že sú vykorisťovaní. 
 19. rapídne by sa znížila flustrácia obyvateľsva
 20. zlepšilo by sa pozitívne myslenie ľudía a všeobecná pohoda, ľudia by sa k sebe správali oveľa lepšie
 21. ideálom by sa stali dve deti v rodine, aby sa optimalizovalá populačná krivka s výhľadom na budúcnosť
 22. nastalo by husté zalesňovanie, ľudia by si viac vážili prírodu a zlepšovali by svoje okolie aby sa viac dožívali

 

Príčiny dnešného stavu:

Všetky dane a odvody sú úplne zbytočné a nepotrebné. Sú určené len na to aby pracujúci človek nemal peniaze. Na nič iné. Je to riešenie vyššej vystvy, aby nemusela pracovať. Avšak je to nesprávne riešenie, ktoré je krátkozráké a sebadeštrukčné. Keby ľudia vedeli ako funguje ekonomika a finančné toky, tak by volených zástupcov už dávno zrušili. Boháči majú na účtoch také penbiaze, že by sa nič nemuselo platiť 100 rokov. Ako sa peniaze dostávajú do obehu? Tak že si chudák požičia. A následne je v obehu ešte väčší mínus, lebo vrátiť musí viac ako si požičal. Keby do obehu peniaze dávali cez podporu dôchodcom a invelidom a platy štátnym zamestnancom a cez platy firmám čo pracujú pre štát, tak by nemusel byť jediný odvod a úroky a banky by sa mohli postaviť mimo zákon. Pracujúci človek by bol potom každý zabezpečený a kúpil by si to, čo potrebuje. A zlodeji čo žijú z úrokov by museli pracovať. Následne by stačilo pracovať menej, lebo by pracovalo viac ľudí na produktývnych veciach a nie napríklad na daňovom úrade, alebo v účtovníctve, lebo tieto zbytočné činnosti by úplne odpadli. Sociálne vrstvy by boli vyrovnanejšie. Kto by peniaze potreboval stačilo by mu robiť čokoľvek. Vytvorilo by sa lepšie konkurenčné prostredie, veľké podniky by krachli a vzniklo by viac menších. Ľudia by mali peniaze na to myslieť ekologicky. Rozmohli by sa drahé, ale ekologické riešenia a všetko by lepšie fungovalo. 

Dnešný systém je dôsledkom neustále sa zyšujúceho okrádania pracujúcich ľudí cez dane a cez úroky, ktoré je z matematického hľadiska nemožné splatiť. A tak pracujúci človek má tendenciu stále viac a viac pracovať, ale to mu nemôže pomôcť proti matematickým záležitostiam ekonomiky. Už keď začala priemyselná revolúcia sa odhadovalo že do niekoľkých rokov bude taká produktivita, že bude stačiť pracovať pár hodín týždenne. Ano, dnes je taká produktivita. Preto pracuje už len malé % ľudí, ktorí skutočne niečo potrebné tvoria. Zbytok sú len darmožráči, obchodníci - rozumej špekulanti, lebo nákup a predaj je v podstate len špekulácia a politici, úradníci, daniari a množstvo iných nepotrebných profesií. 

 

Ak máte k tomuto testu nejaké námietky alebo pripomienky, napíšte ich do diskusie. Rád vám na ne odpoviem. 


Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby sa aj ostatní dozvedeli niečo nové, dajte like, alebo nazdielajte.

Máte iný názor a chcete ho zverejniť? Diskusia je tu práve pre vás!

Vulgárnosti a reklama budú vymazané. ( * povinné)
Meno: *
E-mail: